ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Δες παράδειγμα Λογαριασμού Αποτελέσματος Χρήσεως εδώ

Δείχνει το οικονομικό αποτέλεσμα (πλεόνασμα ή έλλειμμα) που πέτυχε η επιχείρηση από τη λειτουργία της στο χρόνο που πέρασε, δηλαδή στη χρήση. Η γενική εικόνα που παρουσιάζει είναι η ακόλουθη: