ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ


Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία ICA

(WEB)(FB)(ica@ica.coop)


Συνεταιρισμοί Ευρώπης

(WEB)(FB)(email)


Συνεταιριστικό Τμήμα του ILO

(WEB)(WEB)(FB)(coop@ilo.org )


Συνεταιριστικό Τμήμα του ΟΗΕ

(WEB)(FB)(social@un.org)


Διεθνής Οργάνωση Συνεταιρισμών Βιομηχανίας & Υπηρεσιών CICOPA

(WEB)(FB)(cicopa@cicopa.coop)


CECOP: Ευρωπαϊκό Τμήμα της CICOPA

(WEB)(FB)(cecop@cecop.coop)


COPAC : Διεθνής Επιτροπή για την Προαγωγή των Συνεταιρισμών

(WEB)(FB)(copac@copac.coop)


EUROCOOP: Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών

(WEB)(FB)(info@eurocoop.coop)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ


Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος

(WEB)(FB)(osfe@otenet.gr)


Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

(WEB)(FB)(secretary@este.gr)


Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ

(WEB)(FB)(info@neapaseges.gr)


Πανελλήνια Ομοσπονδία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης

(WEB)(FB)(pokoispe@gmail.com)

ΙΣΕΜ

(WEB)(FB)(isem-institute@gmail.com)

Δίκτυο ΚΑΠΑ

(WEB)(FB)(info@diktio-kapa.dos.gr)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ


Co-operative News

(WEB)(FB)

Cooperative Insider of ICA

(WEB)

CoopNews UpDate of ILO

(WEB)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


Work Together (CICOPA)

(WEB)

TUlankide (Mondragon)

(WEB)ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανοιχτά Μαθήματα Συνεταιριστικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πατρών (WEB)

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

IUS Cooperativum: A Community of Co-operative Lawyers (WEB)

Alliance's Co-operative Law Committee (WEB)

Study Group on European Cooperative Law (WEB)