ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΣΥΝ & ΑΕ

*1 Εσφαλμένα ο Έλληνας Νομοθέτης έχει παραλείψει τον όρο Πλεόνασμα Διαχείρησης και αντί αυτού χρησιμοποιεί

τον όρο κέρδος και για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Διαβάστε σχετικό ενδιαφέρον άρθρο ΕΔΩ