ΑΡΧΕΙΟ

BINTEO

Συλλογή από το Δίκτυο ΚΑΠΑ (link)

ΒΙΒΛΙΑ


"ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

του Επίτ.Διδάκτορα κ.Αριστείδη Κλήμη


Τόμος Πρώτος Από την αρχαιότητα μέχρι το 1922

Τόμος Δεύτερος Από το 1923 μέχρι το 1934/5

Τόμος Τρίτος Από το 1935 μέχρι το 1945

Τόμος Τέταρτoς Από το 1946 μέχρι το 1960

Τόμος Πέμπτος Από το 1961 μέχρι το 1976

Τόμος Έκτος "Οι μεγάλοι νεώτεροι συνεταιριστές"

ΒΙΒΛΙΑ


"Η ΕΠΑΝΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ"

του Edgar Parnell


"ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ"

του Ανδρέα Ηρακλέους


"ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ 1909-2006"

του Ανδρέα Ηρακλέους