Askeleita kohti verkko-opetusta

1 Miten aloitan etäopetuksen?

1 Kirjaa toimintaohjeet

Ohjeet käytännön asioista viestitään esim. Wilmassa. Viesti selkeästi:

   • Miten opettaja on tavoitettavissa?

   • Missä työskentely tapahtuu?

   • Mitä opiskellaan?

   • Miten työskentelyä ohjataan, valvotaan ja arvioidaan?

   • Kuka ohjaa, valvoo ja arvioi?

   • Miten kotioloissa opiskelu onnistuu parhaiten?

   • Miten huoltajat voivat tukea?

 • Jaa linkit ja ohjeet verkko-oppimisympäristöihin tarpeen ja etenemisen mukaan

 • HUOM! Älä käytä wilmaa muuhun kuin välttämättömään viestintään!

2 Luo virtuaalinen opehuone

Opettajat muodostavat yhteisen sähköisen ”opettajanhuoneen" (joko Microsoft Teams tai Google Chat):

  • Microsoft O365 Teams:

   • Mikäli työyhteisö on kokematon, valitkaa käyttöönne Teams

   • Teamsin käyttöön jatkuva tuki Vantaan pilvitoimistolta

  • Google Chat ja Meet:

   • Chat on pikaviestipalvelu

   • Meet on verkkokokouspalvelu

  • Ohjevideoita Googlen työkalujen käyttöön löytyy mm. Vantaan intra-sivulta (kirjautuminen Eduvantaa-tunnuksilla).

Kollegiaalinen tuki

  • Vertaistuesta sovitaan yhdessä.

3 Luo verkko-oppimiselle ympäristö

Opettaja muodostaa verkko-oppimisympäristön:

  • Opettaja käyttää itselle tutuinta ja helpointa alustaa:

   • Google for Education

    • Classroom >> tehtävien jako ja palautus

    • Hangouts >> kahden keskinen / ryhmän viestintä

    • Meet >> isomman ryhmän tapaaminen

   • Microsoft O365

    • OneNote >> tehtäväkohtainen- / ryhmätyöskentely

    • Teams >> mm. tehtävien jakaminen ja viestintä, kokousten pitäminen ja oppijoiden verkkotapaaminen

   • ItsLearning (toinen aste)

Vantaalla käytössä olevat välineet ja sovellukset etäopiskelun tueksi löytyvät tältä sivulta.

4 Pidä yhteys oppijoihin

Opettaja muodostaa yhteyden oppijoihin:

  • Käytettävä alusta/sovellus Google Chat ja Meet tai Microsoft Teams.

  • Opettaja muodostaa Chat-ryhmän ja avaa Meet-verkkotapaamisen. Mikäli Teams, luo verkkokokous ja tiimin työtila.

  • Jaa kutsulinkki oppijoille esim. Wilman kautta. Linkki ei vanhene, joten käytetään samaa koko ajan.

  • Pienemmille oppijoille voi pitää yhteyttä vanhempien avustuksella. Linkki vanhempien Wilmaan.

  • Oppilaiden työskentelyä voi aikatauluttaa myös kalenteri-sovelluksella (Google/Teams -kalenteri), esim. mikäli opettajalla on opetettavia oppilaita paljon.

5 Huolehdi oppilaan taidoista

Opettaja auttaa oppijaa alkuun annettujen tehtävien ja käytettävien alustojen kanssa:

  • Huolehdi, että oppija osaa käynnistää verkkoyhteyden ja liittää tietokoneen siihen.

  • Huolehdi, että oppijalla on tarvittavat välineet tehtävien tekemiseen.

  • Huolehdi, että KAIKKI oppijat osaavat käyttää sovelluksia ja käytössä olevia alustoja.

  • Huolehdi, että oppijat tuntevat verkossa työskentelemisen pelisäännöt.

Salasanat:

 • Oppilaan salasanan nollaaminen, ohje alla kohdassa 4.3.

6 Tee tavoitteet näkyviksi

Opettaja luo oppimiskokonaisuuksia:

  • Kerro tavoitteet

  • Anna selkeitä tehtäviä

  • Määritä aikaraja

  • Kerro, miten tavoitteiden toteutuminen arvioidaan

  • Ilmoita, miten ja mitä alustaa käyttäen tehtävät käydään läpi yhdessä

  • Kerro oppijoille, miten opettajaan saa yhteyden. OIe läsnä!

2 Laadukas verkko-oppimisen järjestäminen

Laadukkaan verkko-oppimisen järjestämisen muistilista:

1. Varmista vuorovaikutus oppijoihin ja oppijoiden välillä. Huolehdi siitä, että ohjausta on riittävästi ja varmista säännöllinen yhteydenpito esim. säännöllisillä ohjaustunneilla. Käytä niitä välineitä, joilla tavoitat oppijan.

2. Aseta oppimistavoitteet. Mitä osaamista oppijalle opiskelujen kautta kertyy ja mistä välivaiheista tavoitteen saavuttaminen koostuu. Seuraa oppimisen etenemistä.

3. Luo vertaistuki niin, että oppijat opiskelevat yhdessä ja tukevat toisiaan ongelmanratkaisussa ja opintojen etenemisessä. Luo käytännöt, rutiinit ja aikataulut tälle.

4. Kun annat tehtäviä, huomioi oppijan työkuorma kokonaisuudessaan. Muutkin opettajat ehkä työllistävät häntä.

5. Rakenna etäopiskelukokonaisuus oppijan oppimisprosessista käsin. Huolehdi siitä, että tehtävänannot ovat selkeitä, eri opettajien ohjausprosessit yhteneviä ja oppijan toimintaa suunnataan oppimiseen.

Lisäksi oppilaitostasolla pitää varmistaa, että talon käytännöt ovat yhteneviä – oppijan kannalta ei ole järkevää, jos jokaisella opettajalla on erilaiset käytännöt, rutiinit ja välineet.

Tehokkaan oppimisen kuusi strategiaa.pdf

Kuusi tehokkaan oppimisen strategiaa

OpenDigi tarjoaa suomalaisten käyttöön kuusi selkokielistä vahvaan tutkimukseen perustuvaa mallia siitä, kuinka oppimista voi opettaa, harjoitella ja tukea. Ne perustuvat vahvaan tutkimusnäyttöön ja toimivat mainiosti oppilaan tai opiskelijan apuna. Ne antavat opettajille vinkkejä suunnitella oppimista tukevia tehtävänantoja etänä työskenteleville.

Verkko-oppimisen muotoilukirja

Opas tarjoaa käytännön työkaluja ja malleja erityisesti verkkokurssien luomiseen ja kehittämiseen.

Verkko-oppimisen muotoilukirjan sisältö:

 1. Miksi verkkokursseja, miksi muotoilua?

 2. Oppimisen psykologian perusteet

 3. Miten rakennetaan verkkokurssi?

 4. Muotoilutyökalut: verkkokurssin suunnittelu ja tuotanto käytännössä

#FITech

Oppimiskokemuksen muotoilun työkalu

Kun opettajat kohtaavat uudenlaisen tilanteen, jossa kurssien osallistujajoukko on erittäin monimuotoinen ja oppiminen tapahtuu isoilta osin verkossa, tarvitaan oppimiskokemuksen suunnitteluun välineitä ja työkaluja. Muotoilukirjan sisältö (vieressä vasemmalla) perustuu uusimpaan oppimista koskevaan tutkimukseen.

Aiheesta lisää Aalto yliopiston sivuilla.

OPS - etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

Etäopetusta hyödyntävä opetus opetussuunnitelmassa.

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten näkökulmasta.

3 Erilaisia verkkosovelluksia

Verkkosovelluksia_lukioihin

Vinkkejä ja ideoita verkkosovelluksista

Haluatko lisää vinkkejä erilaisista verkkosovelluksista tai kaipaatko aktiviteetti-ideoita oppitunneillesi? Vieressä olevaan tiedostoon on teemoiteltu erilaisia verkkosovelluksia sekä kuvattu, millaisiin aktiviteetteihin ne soveltuvat.

4 Etäopetuksen laadun varmistaminen

etaopetuksen_laatusuositukset.pdf

Laatusuosituksia etäopetukseen

Open Digi-hankkeessa on tuotettu materiaalia etäopetuksen laadun varmistamiseksi. Materiaali on käytettävissä opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa.

OpenDigi materiaaleihin.

Opettajana virtuaaliluokassa

Tämä kokoelma sisältää pedagogisia suunnittelumalleja ja muita ohjeita, jotka on tuotettu hankkeessa nimeltä Opettajana virtuaaliluokassa - Tutkimus- ja kehittämishanke opettajien pedagogisen osaamisen ja Digiluokan mallin kehittämiseksi. Lisätietoa hankkeesta ja sen taustasta löytyy hankkeen blogista: https://blogs.helsinki.fi/digiluokkatutkimus/.

Materiaalit on tarkoitettu tueksi opettajille ja kouluttajille, jotka toteuttavat virtuaalista luokkaopetusta. Opettajana virtuaaliluokassa -hankkeen materiaaliin.