Semináře

Semináře mají časovou dotaci 1,5 hodiny a na jednom semináři bude maximálně 15 osob. Během EDUacademy máte možnost navštívit čtyři z nich (tři v případě studentů).

Pokusme se o pokusy - Miroslav Staněk

Účastníci workshopu se sami vrátí zpět do lavic základní školy. V roli žáků si budou moci vyzkoušet, jak by se dnes ve třídě učili pojmy jako např. „vztlaková síla“, „barometrický tlak“ či „kyselost a zásaditost“. Průvodcem v poznávacím procesu jim vedle učitele ve třídě bude také tablet na lavici a senzory měřicího systému PASCO. Všechny fyzikální, chemické i biologické pojmy, se kterými bude v hodině konceptuálně pracováno, si budou moci účastníci „osahat“ pomocí reálných pokusů sledovaných za přispění nejnovějších informačních technologií a měřicích senzorů. V závěru se podíváme na možnosti programování při měření běžnými čidly.

Robotika na 1. a 2. stupni ZŠ - Dušan Slovák

V semináři se budeme zabývat možnostmi výuky robotiky od základů po konec základní školy. Osahat a vyzkoušet si můžete Blue-bota, Pro-bota, Ozobota a Lego WeDo 2. K dispozici budou na ukázku i další kompaktní roboti a stavebnice Lego Spike a Mindstorms. Mrkneme se na pojem robotika a její místo v nově pojatém předmětu Informatika. Zmíníme zásady pro hodnocení vhodnosti jednotlivých pomůcek. Podíváme se i na podpůrné materiály k novému RVP.

On-line nástroje ve výuce - David Bílek

Seminář je věnován seznámení s možnostmi využití online nástrojů pro zatraktivnění a zpestření vyučovacích hodin. Využívání myšlenkových map, slovních mraků, virtuální multimediální nástěnky, grafického online editoru respektujícího individuální potřeby a požadavky žáka, jeho schopnosti a dovednosti a individuální tempo učení. Seminář je založen na praktických ukázkách vhodných pro využití ve vyučovacích hodinách.

Vizuální myšlení a jeho využití ve výuce - Martin Lána

Jak si zaznamenáváte své poznámky? Kdo a kdy vás to v životě učil a jak to dělal? Učíte tomu promyšleně i své žáky? Používáte při výuce i otázky, na které očekáváte nakreslenou odpověď? I na tyto otázky si společně odpovíme.

Prakticky si vyzkoušíte různé strategie na vytváření poznámek do sešitu/na papír/tabuli, ale i elektronicky. Ukážeme si, jak využívat např. myšlenkové mapy a skečnouting v přípravě, plánování a učení učitele, ale i žáka. Získáte praktickou zkušenost s tím, jak může vypadat vizuální tématický plán, obsah výuky v daném ročníku a předmětu... Zjistíte, že umíte i celkem obstojně kreslit ;)

Google Workspace -Jana Havlíková

Google Workspace - svět, který ještě před rokem mnozí pedagogové vůbec neznali a ani se nesnažili jej poznat, ba někteří se i bránili. A nyní? To, co nezvládl systém českého školství za 10 let, zajistil koronavirus za rok jeden! Čeští učitelé konečně hromadně skočili do vod moderních technologií, kde donedávna lépe proplouvali jejich žáci, a v těchto vodách i mnozí úspěšně plavou! Máme se tedy vlastně ještě co učit?

Projdeme si spolu učitelský nástroj Google Classroom a zastavíme se u těch vychytávek, které jste ještě vůbec, či jen málo využili – pokud do dotazníku zapíšete, co vás zajímá, využijeme náš čas i pro vás, nejen v aplikaci Classroom. A že je Učebna Google o sdílení? Mnozí uživatelé ani netuší. Nahlédneme pod pokličku sdílení dokumentů/tabulek/prezentací, vytvoříme jednoduchý web, ukážeme si, jak co nejobjektivněji hodnotit proporcionalitu zapojení žáků při skupinové práci. Také se zastavíme u nezbytných doplňků. To, co Google u svých aplikací neřeší, pomohli vyřešit autonomní programátoři a smysluplně rozšířili funkčnost "Googlích" aplikací. Kromě kancelářských programů nám Workspace nabízí ještě více - Mapy, YouTube, Fotky, Kalendář.

Novinky Microsoft - Jiří Chytil

Účastníci semináře se dozví o nejnovějších změnách v ekosystému Microsoft. Podíváme se také na několik vychytávek, které by měl znát každý učitel pracující s Office 365.

Robotika na SŠ - Dušan Slovák, Miroslav Škultéty

Seminář zaměřený na pomůcky, umožňující pokročilejší práci v robotice. Je vhodný především pro ty, kteří teprve plánují, kterým směrem se v rámci robotiky vydat, avšak očekáváme i zkušenější kolegy, kteří již na škole mají robotiku zavedenou. V rámci stráveného času očekáváme výměnu zkušeností. Nezaujaté informace jsou nedocenitelné. V úvodu zmíníme, co se používá na ZŠ a na co je možné navázat na SŠ. Samozřejmě zmíníme zásady pro hodnocení vhodnosti jednotlivých pomůcek. K dispozici budeme mít iRobota, Ozoboty, sady Lego Spike, Mindstorms, micro:bit. Pokud seminář navštívíte a již používáte něco dalšího, vezměte s sebou na ukázku!

Virtuální realita - Jiří Havlík

Rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR) spojují digitální a fyzický svět. AR technologie rozšiřují způsoby, jakými mohou naše zařízení pomáhat při každodenních činnostech, jako je vyhledávání informací, vzdělávání a vyjadřování. VR umožňuje projít jak nejbližší okolí, tak i nejvzdálenější kouty Vesmíru. V první části program seznámíme účastníky s touto problematikou v obecné rovině. V praktické části si společně vyzkoušíme různé možnosti „konzumace“ reality. Zapojíme chytré telefony, tablety a projdeme si ukázkovou výuku s využitím brýlí CLASS VR – náhlavní sety určené do školních lavic pro virtuální, mix a augmentovanou realitu. K dispozici je i databáze studijního obsahu – 3D objekty, 360°obrázky a videa. Představíme si i komerčně dostupné brýle, které nepotřebují výkonné počítače – autonomní brýle Oculus Quest a jejich možnosti.


Robotika 1 - Dušan Slovák

Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základními prostředky vhodnými pro výuku robotiky. Přestože se nejedná o samostatný předmět, oblast robotiky by mohla být zahrnuta do předmětu Informační technologie, průřezově do matematiky. Řada vyučujících tápe nad uchopením dané problematiky. Tento seminář napomůže vytvořit si jasnou představu o možnostech realizace výuky základů robotiky na základní škole. Bude přínosem zejména začátečníkům v této oblasti. Účastníci kurzu budou seznámeni s technikou, která již je na řadě škol využívána a osvědčila se. Součástí práce s roboty je i jejich propojení s PC nebo tablety. Každá část semináře má krátkou teoretickou část – seznámení s terminologií, základní informace. Následuje praktická část ve dvou úrovních. První úroveň probíhá v rovině zvládnutí práce s robotem a programovacím prostředí. Druhá část v praktických ukázkách simuluje práci v hodině se žáky. Nedílnou součástí je sdílení zdrojů, které jsou přímo určené nebo využitelné pro školní výuku.

Eduteam, z.s., Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice; info@eduteam.cz; tel. 777 002 472