EDUACADEMY
2021

Partner EDUACADEMY:

Letní školy slouží aktivním učitelům k prohloubení znalostí v jejich oborech, k načerpání nových inspirací, ale i k prostému setkání s kolegy. I my chceme nabídnout tuto možnost pedagogické veřejnosti. Na svých cestách s EDUbusem se snažíme učitelům v celé republice představovat nové technologické trendy a postupy, proto i naše letní škola je zaměřena na tuto oblast.

Každý učitel, který má rád moderní technologie a chce se dozvědět něco nového, může ve dnech 16. - 18. srpna 2021 absolvovat naši letní školu pořádanou v areálu VOŠ a SOŠ Březnice v okrese Příbram. Program sestává ze seminářů a dílen. Časová dotace seminářů je 1,5 hodiny, dílny jsou hodinové. Více se o nich dozvíte na dílčích stránkách. V průběhu EDUacademy počítáme se sdílením dobré praxe. Budeme rádi, když si pro kolegy připravíte krátkou prezentaci aplikace, programu či postupu, které v hodině používáte. Ti kolegové, které ze svého středu vyberete jako nejinspirativnější, se mohou těšit na odměnu - více níže v Ocenění účastníků EDUacademy 2021.

Letní škola EDUacademy je akreditována v systému DVPP MŠMT.

Důležité je podle nás také zapojení budoucích kolegů a jejich seznámení s pomůckami a nástroji, které budou moci využívat v okamžiku nástupu do praxe. Proto na letní školu učitelů naváže od 19. do 20. srpna setkání studentů 4. a 5. ročníků pedagogických fakult.

Program pro učitele 16. - 18. 8. 2021

Program pro studenty vysokých pedagogických škol 19.-20.8. 2021 - ZRUŠENO!!

Informace o ceně

Cena letní školy zahrnuje náklady spojené s ubytováním a stravováním. Ostatní náklady jsou hrazeny realizátorem akce a partnerem.

Cena:

  • VIP 2 lůžkový pokoj - účastnický poplatek 2 400 Kč

  • Standardní 2 lůžkový pokoj - účastnický poplatek 1 600 Kč

  • Standardní pokoj pro jednoho - účastnický poplatek 2 600 Kč


Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Typ ubytování a tedy finální cenu vybíráte v přihlášce. Poplatek je potřeba uhradit do 25. 6. 2021.


S ohledem na možný vývoj epidemické situace je nastavení stornopoplatků následující:

  • V případě vyhlášení nouzových opatření či jiných opatření, která zamezí pořádání akce bude vráceno 100% zaplacené částky.

  • V případě osobních důvodů neúčasti bude postupováno dle standardních obchodních podmínek.

Platební údaje

číslo účtu: 2101063106/2010

Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení

Variabilní symbol: 2101

Poplatek uhraďte do 25.června 2021

Ocenění účastníků EDUacademy 2021

V rámci tohoto prázdninového setkání budeme rádi, pokud účastníci přispějí svými zkušenostmi a příklady praxe. Aktivní kolegy jsme se rozhodli podpořit a pro tři přítomné, nejlépe hodnocené kolegy jsme připravili finanční prostředky na nákup edukativních pomůcek, které budou moci využívat pro své potřeby.

Přijeďte a získejte až 5000 Kč!

Eduteam, z.s., Ve Žlíbku 232/44, Horní Počernice; info@eduteam.cz; tel. 777 002 472