ירושלים

של ילדי דרום השרון - תשע"ז

"ירושלים של ילדי דרום השרון" הינו פרויקט שיתופי של חמישה בתי הספר: "בית חינוך מתן" , "מעבר אפק" - קיבוץ עינת, "בית חינוך -צור יצחק" , "אהרונוביץ'" - מושב נוה ירק ו"כצנלסון" - כפר סירקין .

מטרת הפרויקט המרכזית הינה העמקת הזיקה והקשר של התלמידים לירושלים באמצעות תהליך לימודי שיתופי מתוקשב.

מטרות בתחום התוכן: העמקת ההיכרות עם המורשת וההיסטוריה של ירושלים במהלך כל הדורות ובעת הזו.

מטרות בתחום המיומנויות:

  • טיפוח מיומנויות חשיבה ולמידה בדרך חקר
  • שימוש באסטרטגיות לטיפול במידע בסביבה דיגיטלית
  • טיפוח מיומנויות של למידה שיתופית ועבודת צוות

תודות

  • אורית טאטי - ממונה על התקשוב- מחוז מרכז
  • אורטל אגו - מדריכת תקשוב אזורית
  • מנהלות בתי הספר המשתתפים
  • מועצה איזורית דרה"ש
  • יוסי ברק, רפרנט קוד ורובוטיקה מחוז מרכז