Tuloksellista tekemistä

Eduixin 22 toimintavuoteen mahtuu monenlaisia ohjelmistoprojekteja ja tuotteita. Tässä kerromme muutamia esimerkkejä onnistuneista toteutuksistamme. Epäonnistuneitakin projekteja ja tuotteita on, mutta ei niistä tässä sen enempää - vahva taloutemme kertoo sen, ettei niitä ole ollut montaa ja niistä harvoistakin on aina jotain merkittävää opittu.


E-lomake

E-lomake on monen julkisen ja yksityisen organisaation sähköisen asioinnin selkäranka ja aito alusta edistyneille digipalveluille. Ensimmäinen tuotesukupolvi näki päivänvalon jo 90-luvun lopulla, ja ohjelmiston viimeisin versio on tältä vuodelta. Tunnistaminen roolipohjaisesti (mm. suomi.fi, Haka, Virtu, kaikki SAML2-lähteet) sekä joustavat nettimaksuominaisuudet yhdistettynä lomakkeen sisältöjen sähköiseen kierrätykseen organisaatioissa mahdollistavat toimintaa merkittävästi tehostavat käyttökohteet todella pienellä vaivalla ja rahalla. Varmatoimivuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus samassa tiiviissä paketissa. E-lomake löytyy myös vaikkapa kansallisen korkeakoulujen lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun Oilin taustalta, ja E-lomake-ohjelmistolla on toteutettu myös monen vuoden ajan kymmenien tuhansien korkeakouluhakijoiden esivalintakokeet.

Oma.metropolia.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu kilpailutti Peppi-yhteensopivan intranet-kokonaisuuden, jota käyttävät sekä opiskelijat että opettajat. Kokonaisuudessa on joustavat ja reaaliaikaiset toiminnot viestintään sekä lähiopetuksen tukeen, ja Peppi-järjestelmän sisällöt toimivat saumattomasti yhteen intranetin kanssa. OMA on toimiva konaisuus, jossa intranet ei ole enää irrallinen saareke viestintään, vaan keskeisiin prosesseihinkin nivoutuva palvelualusta.

"OMA on verkkopohjainen työ- ja opiskeluvälineiden kokonaisuus, joka kokoaa yhteen Metropolian opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttämiä palveluja. "


Wihi, opinnäytetöiden projektointi

Haaga-Helian ammattikorkeakoululle toteutettu Wihi-järjestelmä organisoi opinnäytetöiden tekemisen aihe-ehdotusvaiheesta valmistumiseen. Järjestelmää käyttävät opiskelijat, ohjaajat, opinnäytetyökoordinaattorit ja tarkastajat, ja sen avulla opiskelija saa tukea läpi kaikkien työvaiheiden ja ohjaava henkilökunta pysyy kaiken aikaa kärryillä työn edistymisestä ja toimenpiteistä. Wihi ei kirjoita opinnäytetyötä kenenkään puolesta, mutta auttaa asian läpiviennissä projektina.

Wihi on Peppi-yhteensopiva, mutta toimii erillissovelluksenakin, kunhan henkilökunta- ja opiskelijatiedot ovat tavalla tai toisella sovelluksen käytettävissä.

Valittuja muita paloja

Uusintatenttijärjestelmä antaa tahdin tenttien käytännön järjestelyille. Opintojaksopalautejärjestelmät linkittävät opetustarjonnan monipuolisiin ja joustaviin palautelomakkeisiin sekä vastausten analyysiin.