Peppi-tietoa

Peppi

Peppi on korkeakoulujen ja yliopistojen palvelupohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, kehitysalusta ja ekosysteemi, joka kattaa prosessit opetuksen suunnittelusta sen toteutukseen ja suoritusten kirjaamiseen.

Peppi-kehittämistä hallinnoi korkeakoulujen yhteenliittymä Peppi-konsortio, ja Peppi-järjestelmäkokonaisuuden oikeudet Suomessa ovat Metropolia Ammattikorkeakoululla ja Tampereen ammattikorkeakoululla. Peppi-konsortio on hankintalain mukaista hankintayksikköjen välistä yhteistyötä.

Eduix Oy omistaa muut oikeudet Peppi-lähdekoodiin ja toimintoihin ja on sitoutunut järjestelmän osien ja järjestelmäkokonaisuuden vientiin ulkomaille, toimien erityisesti koulutusvientihankkeissa aktiivisessa yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa.

Peppi, lyhyt oppimäärä

Ne, jotka eivät muista menneisyyttä, ovat tuomittuja toistamaan sitä. G. Santayana

Peppi on ohjelmistoekosysteemi ja yritys välttää toistamasta aikaisempia virheitä ja pyrkiä toistamaan aikaisempia onnistumisia vieläkin paremmin. Peppi on monta askelta opiskelijahallinnosta opiskelijapalveluun.

Palvelupohjaisessa Peppi-ekosysteemissä yhteisen alustan päälle voidaan rakentaa joustavasti erilaisia yleisiä ja asiakaskohtaisia palveluita.

Peppi on valmis ohjelmistokokonaisuus, ja se on tuotantokäytössä sekä isoissa että pienemmissä korkeakouluissa ja yliopistoissa. Peppi on käyttäjäorganisaatioiden itsensä omistama ja hallinnoima, ja sen yhteinen kehittäminen ja jakelu perustuu hankintalakiin.

Eduix Oy on toteuttanut valtaosan Peppi-järjestelmäkokonaisuuden ohjelmakoodista ja käyttöliittymistä sekä tuottaa kaikille halukkaille ylläpito- ja kehittämispalveluita kotimaassa. Olemme tehneet kaikki Peppi-käyttöönotot korkeakouluissa ja yliopistoissa. Projekteissa toimimme tiiviissä yhteistyössä mm. Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n ja Gofore Oyj:n kanssa.

Eduix Oy:ssä Pepin parissa työskentelee 30 asiantuntijaa. Hallitsemme käyttöliittymät, palvelukoodit, asetusten hallinnan, tietorakenteet ja migraatiot sekä monenlaiset integraatiot kolmansien osapuolten järjestelmiin ja kansallisiin palveluihin.