Digitaliseringen i Höör

En sida till er i förskola, fritidshem och skola med samlad information om digitaliseringen.

Senaste uppdateringarna:


Äldre uppdateringar

”IKT i Höörs kommuns förskolor och skolor ska vara ett verktyg i den pedagogiska lärmiljön för att stimulera elevernas individuella inlärning och kreativitet samt främja kommunikation och informationshantering för att utveckla förmågor i deras livslånga lärande”

IKT=Informations- och kommunikationsteknologi


Denna webbplatsen innehåller information till er ute i verksamheten för att se möjligheter och att kunna hitta svar på vanliga frågor samt vart ni vänder er om ni stöter på problem.

Reviderad Lgr 11