Digitaliseringen i Höör

En sida till er i förskola, fritidshem och skola med samlad information om digitaliseringen.

Senaste uppdateringarna:

 • 180621: Fr o m den 13/8 går det endast logga in på InfoMentor med eduinloggningen! Annars fungerar det inte med Googlesynkroniseringen. Inloggningsproblem? Vänd er till Patrik, Stephen eller Björn.
 • 180613: Information om uppstart InfoMentor innan sommarlov
 • 180524: Rutin elev i åk 6-9 som börjar eller slutar (gällande lån av digitalt verktyg och kontohantering)
 • 180523: GDPR-info uppdaterad
 • 180517: InfoMentor. Följ status
 • 180413: Fortbildning digitaliseringen (F-3 Sä/Gu)
 • 180316: Ny app: Moji klockis teckenspråk
 • 180306: Resurs: Digitala lektioner
 • 180305: Nya uppdateringar i ChromEx
 • 180227: Ny informationssida om GDPR
 • 180215: Uppdaterad information om NP åk 9.
 • 180130: Infomentor blir vår nya partner gällande lärplattform. Mer information kommer efterhand om implementering så vi är redo ht -18.
 • 180126: Google Meet. Möjlighet till videomöten och ni kan även dela det ni har framme på skärmen

Äldre uppdateringar

”IKT i Höörs kommuns förskolor och skolor ska vara ett verktyg i den pedagogiska lärmiljön för att stimulera elevernas individuella inlärning och kreativitet samt främja kommunikation och informationshantering för att utveckla förmågor i deras livslånga lärande”

IKT=Informations- och kommunikationsteknologi


Denna webbplatsen innehåller information till er ute i verksamheten för att se möjligheter och att kunna hitta svar på vanliga frågor samt vart ni vänder er om ni stöter på problem.

Reviderad Lgr 11