IKT i Höör

”IKT i Höörs kommuns förskolor och skolor ska vara ett verktyg i den pedagogiska lärmiljön

för att stimulera elevernas individuella inlärning och kreativitet

samt främja kommunikation och informationshantering

för att utveckla förmågor i deras livslånga lärande”


IKT=Informations- och kommunikationsteknologi

Denna webbplatsen innehåller information till er ute i verksamheten för att se möjligheter och att kunna hitta svar på vanliga frågor samt vart ni vänder er om ni stöter på problem.