TRANSPORT ESCOLAR

- Accés sol·licitud en línia -

BUS LLIURE - CURS ESCOLAR 2021-2022____________________________________________________________________________________

Tarifes i durada de les sol·licituds de primera demanda

La tarifa corresponent a les sol·licituds presentades per primera vegada en línia del dijous 25 de març al diumenge 4 de juliol del 2021 (data límit per demanar en línia).

 • Tarifa: 215,76 € (viatges il·limitats).

Es recorda que per a les sol·licituds del transport escolar en línia cal entrar al portal: www.infoeducacio.ad

Les famílies que no puguin demanar la sol·licitud del Servei de Transport Escolar en línia, excepcionalment, podran demanar cita al Servei de Tràmits de qualsevol parròquia per poder presentar la sol·licitud presencialment. També totes les sol·licituds presentades a partir del dilluns 5 de juliol hauran de ser presencials a qualsevol Servei de Tràmits demanant cita.

La durada de l’abonament del bus lliure, curs 2021-2022, és del dimecres 1 de setembre del 2021 fins al dimecres 31 d’agost del 2022 (1 any).

La tarifa corresponent a les sol·licituds presentades per primera vegada de forma presencial a qualsevol Servei de Tràmits demanant cita, a partir del dimarts 1 de març del 2022:

 • Tarifa: 107,88 € (viatges il·limitats).

La durada de l’abonament del bus lliure, curs 2021-2022, és del dimarts 1 de març del 2022 fins al dimecres 31 d’agost del 2022 (6 mesos). L’abonament serà efectiu abans de quinze dies després de l’entrada de la sol·licitud per primera vegada.

Renovació automàtica del bus lliure:

Es recorda que els abonaments del bus lliure que s’hagin adquirit els cursos anteriors es renovaran automàticament utilitzant la mateixa targeta i sense haver de tornar a demanar la sol·licitud ni en línia ni presencialment. El Govern procedirà al cobrament de la modalitat del pagament al compte bancari (IBAN) que l’usuari hagi marcat en la sol·licitud d’alta del bus lliure dels cursos anteriors, en una sola quota al mes de juliol, o en tres quotes els mesos de juliol, setembre i desembre del 2021.

Tarifes corresponents a gestions diverses:

  • Duplicats: 20 €

  • Modificacions: 9,34 €


TRANSPORT ESCOLAR - CURS ESCOLAR 2021-2022

Tarifes i dates del transport escolar

Les tarifes per als usuaris de les noves sol·licituds i de les renovacions de les sol·licituds en línia entre el dijous 25 de març i el diumenge 4 de juliol del 2021 (data límit per demanar en línia) i de les sol·licituds presencials entre el dijous 25 de març i el divendres 2 de juliol del 2021 són els següents:

 • 1 viatge: 107,88 €

 • 2 viatges: 215,76 €

Es recorda que per a les sol·licituds del transport escolar en línia cal entrar al portal: www.infoeducacio.ad

Les famílies que no puguin demanar la sol·licitud del Servei de Transport Escolar en línia, excepcionalment, podran demanar cita al Servei de Tràmits de qualsevol parròquia per poder presentar la sol·licitud presencialment.

Les tarifes per als usuaris de les sol·licituds entrades a partir del dilluns 5 de juliol del 2021 (totes les sol·licituds s’hauran d’entrar de forma presencial als serveis de tràmits sol·licitant cita) són els següents:

 • 1 viatge: 161,82 €

 • 2 viatges: 323,66 €

Per a les sol·licituds presencials als serveis de tràmits fetes i acceptades a partir del dilluns 3 de gener del 2022 fins al final del curs escolar 2021-2022, l’usuari ha d’abonar els imports següents:

 • 1 viatge: 16,18 € mensuals fins a l’acabament del curs escolar.

 • 2 viatges: 32,36 € mensuals fins a l’acabament del curs escolar.

Tarifes corresponents a gestions diverses:

  • Duplicats: 20 €

  • Modificacions: 9,34 €Documentació___________________________________________________________________________________________________________________

J3 T001 2021-03-22 Sol·licitud de carnet de transport escolar

J3 T007 2021-03-22 Sol·licitud d’alta al bus lliure

J3 T002 2021-03-22 Sol·licitud de carnet de transport Escola Especialitzada de Meritxell