EXÀMENS OFICIALS

Suspensió de la convocatòria 2020 de la prova oficial de batxillerat (POB) del sistema educatiu andorrà

La Prova Oficial de Batxillerat que es va iniciar a inicis del mes de març 2020 ha quedat suspesa fins a nou avís

Tant per la Prova Oficial de Batxillerat com per la (POB) La Prova Oficial de batxillerat Professional (POB Pro), els equips tècnics del Ministeri estan valorant nous calendaris així com algunes adaptacions per tal de poder acreditar les competències dels alumnes amb el màxim de garanties de fiabilitat i equitat.

Avís del 13-5-2020 de la modificació de l’Avís del 22-1-2020 de la convocatòria anual de la prova oficial de batxillerat (POB) del sistema educatiu andorrà.

Aquest avís modifica alguns apartats de l’Avís del 22 de gener del 2020 de la convocatòria anual de la prova oficial de batxillerat (POB) del sistema educatiu andorrà, que afecta els candidats lliures únicament.

Avís del 13-5-2020 de la convocatòria anual de la prova oficial de batxillerat professional (POBPRO) per a candidats lliures del sistema educatiu andorrà.

D’acord amb la Llei 17/2018, del 26 de juliol, d’ordenament del sistema educatiu andorrà i el Decret de Creació del Diploma de batxillerat professional, del 28 de novembre del 2012, es fa pública la convocatòria de la prova oficial de batxillerat professional (POBPRO) per a candidats lliures del sistema educatiu andorrà.