ALUMNES AMB DISCAPACITATS

A nivell acadèmic, els equips educatius segueixen treballant per que els alumnes amb discapacitat puguin desenvolupar el seu pla de treball.

Els educadors especialitzats tenen un rol rellevant en aquesta intervenció participant activament a les coordinacions que realitzen amb la resta de l’equip educatiu o bé proposant tasques específiques a cada alumne.

Pels nivells de maternal i primera ensenyança, el contacte entre la família i el tutor o l’educador especialitzat s’estableix per via de correu electrònic o bé trucades telefòniques i tenen com a finalitat facilitar tasques als alumnes, consignes per a la seva realització i resoldre dubtes si escau.

En el cas dels alumnes de Segona Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional, en funció del nivell d’autonomia de l’alumne, l’educador especialitzat o el tutor de l’alumne també pot posar-se en contacte directament amb l’alumne per via telemàtica o correu electrònic.

A nivell mèdic, les famílies dels alumnes que requereixen de la intervenció dels terapeutes ocupacionals reben pautes i recomanacions específiques per poder intervenir amb els seus fills a casa.

Els logopedes també proposen setmanalment una sessió per via de visió conferencia. Igualment, s’ha activat l’aplicació Gliffing als domicilis per que els alumnes puguin seguir treballant amb aquesta eina des de casa.

La intervenció dels fisioterapeutes es veu limitada per les consignes de confinament i només intervenen en casos imprescindibles, segons criteris mèdics. En els altres casos, els fisioterapeutes envien pautes per que les famílies puguin realitzar directament les diferents mobilitzacions.

020420_ComunicatFundacióPrivadaMeritxell.pdf

COMUNICAT DE PREMSA

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell activa amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs una xarxa de suport a les persones amb discapacitat i a les seves famílies.

L’entitat ha decidit crear un correu i un telèfon específics per respondre a les necessitats i preocupacions del col·lectiu, independentment de si són persones ateses.

El correu assignat i el telèfon de contacte són: suportpsi@fprivadameritxell.ad / 609 753.