OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A L'ESTUDI

PER AL CURS 2022-2023 (no inclou l'ensenyament superior)


Convocatòria oberta del 8 de juny al 6 de juliol del 2022, ambdós dies inclosos


Informació sobre el tràmit

1. Via telemàtica

Per iniciar el procés telemàtic, cal que disposeu d’identificació amb certificat o bé d’identificació amb usuari i contrasenya (MIL). Si no disposeu de cap d’aquestes identificacions, podeu sol·licitar un MIL temporal d’una validesa de 72 hores accedint a:

Enllaç MIL temporal


Abans d’iniciar el procés cal que descarregueu, ompliu i signeu els formularis següents:

a) Composició de la llar (J10T006)

b) Dades econòmiques dels membres de la unitat familiar (J10T007)

c) Declaració i consentiment de verificació de dades (A3 T019)

Després, accediu al lloc web de tràmits per a omplir la sol·licitud.
Enllaç Web de tràmits


2. Via presencial

Demaneu cita prèvia al Servei de Tràmits del Govern, al web www.tramits.ad. També us podeu adreçar als serveis de tràmits dels comuns per recollir la sol·licitud d’ajut a l’estudi d'ensenyament superior per al curs 2022-2023, o bé us la podeu descarregar. Posteriorment lliureu-la omplerta i amb la documentació requerida.

IMPORTANT: No abans del 8 de juny.

J10T001 Sol·licitud d'ajut a l'estudi

Més informació

Unitat d’Ajuts a l’Estudi

Adreça electrònica: ajutsestudi@govern.ad

Telèfon: +376 743 300

Legislació aplicable

- Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d'ajuts a l'estudi. Enllaç BOPA

- Decret del 22-7-2020 pel qual s’aprova el Reglament d’ajuts a l’estudi. Enllaç BOPA

- Edicte de la convocatòria d’ajuts a l’estudi. Enllaç BOPA

- Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. Enllaç BOPA

- Decret del 22 de novembre del 2006 que regula el fitxer de dades personals del Registre d’Ajuts a l’Estudi. Enllaç BOPA

- Decret del 29 de juny del 2016 d’aprovació del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc. Enllaç BOPA