exempel av planering- och utvärderingsmallar

Det behövs rutiner för en kontinuerlig utvärdering, justering och uppföljning av studiehandledning. Nedan är några exempel av planering- och utvärderingsmallar för studiehandledning.

Linköpnings kommun utvardering_av_studiehandledning.pdf
Studiehandledning-planering-utvärdering.pdf
Planeringsmall
Ystad kommun utvärdering av studiehandledning.pdf