G Suite for education

Elever och personal inom skolverksamhet i Umeå kommun

I Umeå kommuns skolor används tjänster G suite for education just nu av både elever och pedagoger. Vill du veta i vilken utsträckning just din skola använder verktygen så prata med din lärare. G Suite är en så kallad molntjänst, där allt arbete sker över internet (lagring, skapa och dela dokument, skriva och samarbeta i realtid). G Suite är enkelt att använda och det krävs ingen utbildning men det behövs en kort introduktion i hur man ska använda enskilda appar och deras funktion. Användandet av verktygen skapar möjlighet till nya arbetssätt, samarbeten och enklare och mer effektiv kommunikation. På den här sidan får du som personal, elev eller vårdnadshavare lite mer information om G Suite samt handledningar till några av de olika verktygen som finns med bland tjänsterna.

Vi använder G Suite för att...

...Utveckla lärandesituationen mellan lärare och elev...

där du som pedagog har samlade verktyg som varierar lärandesituationen och som ökar möjligheterna till samspel och interaktion. Där du på ett smidigt sätt kan involvera eleverna i bedömningsprocessen. Det har goda effekter på lärandet, motivationen ökar och studieresultaten förbättras hos eleverna.

...Utveckla utbytet och lärandet mellan elever...

där elever kan ta del av varandras arbete, samarbeta med hjälp av tekniken och på så sätt utveckla sitt lärande, sin kommunikation och framför allt sin kunskap. De kan vara delaktiga i bedömningen av sitt eget lärande, och utveckla själv- och kamratbedömning.

...Utveckla det kollegiala lärandet...

där du som pedagog kan samla ditt undervisningsmaterial, samarbeta och diskutera med kollegor och dela med er till varandra.