G Suite for education

Till personal inom skolverksamhet i Umeå kommun

Aktuellt om G Suite

Googles release kalender (nya kommande funktioner)

Aktuell driftsstatus

Aktuella utbildningar

  • Just nu inga aktuella utbildningar

Utveckla lärandesituationen mellan lärare och elev...

där du som pedagog har samlade verktyg som varierar lärandesituationen och som ökar möjligheterna till samspel och interaktion. Där du på ett smidigt sätt kan involvera eleverna i bedömningsprocessen. Det har goda effekter på lärandet, motivationen ökar och studieresultaten förbättras hos eleverna.

Utveckla utbytet och lärandet mellan elever...

där elever kan ta del av varandras arbete, samarbeta med hjälp av tekniken och på så sätt utveckla sitt lärande, sin kommunikation och framför allt sin kunskap. De kan vara delaktiga i bedömningen av sitt eget lärande, och utveckla själv- och kamratbedömning.

Utveckla det kollegiala lärandet...

där du som pedagog kan samla ditt undervisningsmaterial, samarbeta och diskutera med kollegor och dela med er till varandra.