Programmering i läroplan 2018

Om Programmering i läroplan 2018

Denna sidan gör ett anspråk på att samla relevanta resurser kring programmering som dyker upp som ett nytt centralt innehåll i kursplanerna hösten 2018. Vi har gjort ett försök till att strukturera allt bra material som redan finns i en färdig planering för hur man skulle kunna ta sig an programmeringen i sitt ämne. Det står en självklart fritt att välja själv hur man använder samlingen och det går ju alldeles utmärkt att bara välja ut delar som är relevanta för en själv. Vi hoppas att sidan kan vara till nytta för någon!

Denna sidan kan ses som ett komplement till vår huvudsida om förändringarna i läroplanen: Digitala skolan - Läroplan 2018

Man får mer än gärna bidra med egna tips, förslag, länkar och filmer om man vill delta i projektet. Mejla till ola.nilsson@trelleborg.se

Om AV-Media Trelleborg

AV-Media är bildningsförvaltningens pedagogiska och tekniska medieresurs. Vi erbjuder utbildningar och stöd kring medier och teknik för pedagoger i Trelleborgs kommun.