3. Resurser

micro:bit

Projekt, lektioner och instruktioner

Editorer

  • Microsoft MakeCode - En grafiskt blockprogrammeringsmiljö där man också kan översätta till och jobba i JavaScript.
    • Manual över de vanliga programmeringsblocken i MakeCode hittar du här och de micro:bit-specifika hittar du här.
  • CodeKingdoms JavaScript - En grafisk blockprogrammeringsmiljö kombinerat med ett textbaserat gränssnitt. Manual.
  • MicroPython - Textbaserad programmeringsmiljö i Python.
  • Microsoft Touch Develop - En mycket pedagogisk kombination av block- och textprogrammering.
  • Edublocks - Ny editor där man smidigt kan växla mellan block och Python.

Du hittar alla editorerna med mer information och manualer på micro:bit-sidan.

Resurser

Facebookgrupper

Kurstips till dig som pedagog