Läroplan 2018 - Digitala skolan

Om sidan

Denna sammanställning började som ett projekt där vi för egen del ville ha de nya skrivelserna i läroplanen samlade enkelt och överskådligt på ett och samma ställe och som en liten utvärdering av nya Google Sites (enkelt, smidigt, snyggt men inte så flexibelt eller anpassningsbart). Projektet växte sen till en liten idé- och resursbank för pedagoger hur de skulle kunna jobba med och möta de nya skrivelserna i det centrala innehållet. Enkla uppgiftsförslag, länkar och filmtips att använda i arbetet med eleverna och i sin egen fortbildning. Förhoppningsvis kan man hitta något av intresse eller som inspirerar.

Sidan är i huvudsak gjord för pedagoger i Trelleborgs kommun men får och kan självklart användas av alla som kan ha någon nytta av den, man ska dock ta i beaktande att många filmtips länkar till vårt filmdistributionssystem SLI som ni kanske inte har tillgång till. En hel del kan ni ju dock hitta på URs sidor.

Vi tar inget ansvar för fel som kan ha uppstått i sammanställningen av nyheterna utan ni får gärna dubbelkolla med de reviderade kursplanerna som ligger längst upp på varje sida.

Sidan är nu uppdaterad med relevanta skrivelser ur Skolverkets kommentarmaterial i respektive ämne. Klicka på den lilla pilen på respektive ämne för att komma till kommentarmaterialet.

Vi har nu samlat förslag på upplägg av programmeringsundervisning och resurser på en egen sida: Programmering i läroplan 2018

Man får mer än gärna bidra med egna tips, förslag, länkar och filmer om man vill delta i projektet. Mejla till ola.nilsson@trelleborg.se

De nya skrivelserna

De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan sedan den 1 juli 2017. (Skolverket)

Hela läroplanen med reviderade stycken (streck i marginalen)

Vi har här klippt ut de stycken ur läroplanernas syfte och centrala innehåll som ändrats för att enkelt kunna överblicka vad som hänt i ett ämne. Tanken är också att detta ska tjäna som en idé- och resursbank som stöd för pedagogerna ute i verksamheten i arbetet med de förändrade läroplanerna.

Vi tar tacksamt emot hjälp! Har du egna förslag på lektionsinnehåll som passar in är du varmt välkommen att kontakta oss.