Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för Pedagog Sundsvall

Den här sidan beskriver hur pedagogsundsvall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, några kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Använda Google Sites med skärmläsare

Pedagogsundsvall.se är byggd i Google Sites och fungerar bäst med följande skärmläsare i olika operativsystem och webbläsare:

  • Chrome OS, till exempel Chromebook: Använd ChromeVox screen reader.

  • Microsoft Windows: Använd webbläsare Chrome eller Firefox med endera JAWS eller en NVDA skärmläsare.

  • Mac: Använd webbläsaren Chrome och VoiceOver skärmläsare.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från pedagogsundsvall.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss på e-post eller telefon. Svarstiden är normalt 2 - 4 arbetsdagar.

E-post: skoldigi@sundsvall.se

Telefon: Håkan R Johansson: 073 - 274 21 55

Katarina Nilsson 070-190 71 07

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att webbplatsen ska vara så tillgänglig som möjligt. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via epost skoldigi@sundsvall.se Du kan också ringa IT strateg Håkan R Johansson på telefon 073 - 274 21 55.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt enligt lagkraven.


Film

Flera filmer saknar undertexter och syntolkning.

Åtgärd: De filmer som producerats på siten efter 23 september 2020 är textade och alla nya filmer som läggs upp textas. Material som är äldre än 23 september 2020 och som inte är textade idag kommer inte att textas.

Dokument

Det finns ett antal pdf-dokument på webbplatsen och de uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Åtgärd: Vi ska anpassa de mest använda pdf-dokumenten och publicera tillgängliga pdf-dokument eller i mesta möjliga mån undvika formatet pdf, från och med nu. Vi räknar med att ha åtgärdat de viktigaste pdf-dokumenten senast den 20 oktober 2021.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § 
lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns flera filminspelningar på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven. Vi försöker göra dem så tillgängliga som möjligt, bland annat har flera av dem undertexter. Men vi prioriterar innehåll som omfattas av lagkraven.


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av pedagogsundsvall.se

Senaste bedömningen gjordes den 9 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 juni 2021.