Skol-IF

Skol-IF

Vi välkomnar alla elever i klasserna 4, 5 och 6:an på Bredsands skola att bli medlemmar i vår skolas egen idrottsförening.

Idrottsläraren Ann Danielsson tillsammans med vår elevstyrelse leder verksamheten på skol-IF.

Eleverna ska byta om till idrottskläder och ha idrottsskor på skol-IF. Duscha kan de välja att göra hemma. Det är bra om eleverna har med en frukt att äta innan skol-IF börjar så att de orkar idrotta.

Vad kostar det?

50 kr/läsår för aktiviteter, DM och vår egen Skol-IF-tröja. Tröjorna får ni i november.

Pengarna går till våra aktiviteter, anmälningsavgifter, material m.m.

OBS! Nytt för i år är att vi behöver förälders underskrift samt alla medlemmars hela personnummer för att de ska kunna registreras och försäkras i Bredsands skol-IF.