Rastskoj

Rastskoj

Att känna sig trygg är en förutsättning för lärandet! Rasten på Bredsand ska kännetecknas av en “vi-känsla” och samhörighet. Eleverna ska känna glädje över rasten med möjlighet till lek, skapande, rörelse och rekreation. Det ska vara en meningsfull tid för eleverna och blir det genom att de får inflytande över vad som ska hända. Det vill säga att rasten ska utgå från elevernas intressen och behov med möjlighet att påverka rastens innehåll. Rastaktiviteterna som erbjuds på Bredsands skola bjuder in eleverna till gemenskap, lustfylldhet och meningsfullhet där alla är välkomna att delta efter sin egen förmåga.


Rasten (1).mp4