Läxhjälp

Mötesplatsen - Läxhjälp

Läxhjälp är en mötesplats där både föräldrar och elever tillsammans med Röda korset i Njurunda kan fysiskt mötas för att tillsammans repetera och nöta moment från skolan. Bredsands skolas läxor är moment från elevens skoldag att repetera. "Repetition är kunskapens moder". Det betyder att läxor aldrig innehåller något nytt moment för elev.

Samarbetet med Röda korset i Njurunda är ett mervärde då elever ges möjlighet att möta människor från skolvärldens utsida. Flera av personerna har under sitt arbetsliv arbetat som lärare.