Extratid - skapar mötesplatser

Extratid

Pedagogerna på Bredsands skola har sedan 2011 valt att utöka den tid då vi är på plats på skolan från 35 till 40 timmar/vecka. Detta var vi först med som skola i hela Sverige och än idag är vi den enda skolan i Sundsvall som har det så. Detta har rönt stort intresse från olika håll i Sverige då vår utvärdering från 2013 var positiv både gällande personalens arbetsmiljö och elevernas resultat.

Varför valde vi att göra detta?

Jo, vi anser att vi har duktiga pedagoger som eleverna ska fysisk få träffa så mycket som möjligt. Det är ju i det fysiska mötet som lärandet kan ske. Våra pedagoger är duktiga på att motivera och coacha när eleven hamnar i uppförsbacke eller helt enkelt leda eleven vidare mot nya mål. I och med den utökade tiden har pedagogerna också skapat ytterligare valfri lektionstid utöver ordinarie

Vad är extra undervisning?

Extra undervisning är undervisning som erbjuds samtliga elever på skolan i direkt anslutning till skolans slut. Elever som deltar går först och äter ett nyttigt mellanmål för att få ny energi och kommer sedan tillbaka till klassrummet. Där får man sedan arbeta i mindre grupp (cirka 4-8 elever) med sin lärare för att utveckla t.ex. matten eller svenskan. Eftersom extratiden blivit så populär får man tillgång till denna en viss period t.ex. 6 veckor. Sedan är det en ny grupp elever som får möjlighet att gå. När man gått runt så alla i klassen fått delta börjar det sedan om.

Vi pedagoger kallar denna tid för vår guldtid med våra elever!