Övningsskola

Bredsands skola vill vara mötesplatsen för lärarstudenter

Mötet mellan skolelev, lärarstudent och utbildad pedagog är en goda förutsättning till skolutveckling. Det är vid dessa tillfällen den färdigutbildade pedagogen på skolan får tillsammans med student reflektera över sitt arbete. Här är mötesplatsen för pedagogisk medvetenhet som i sin tur leder till utveckling för både student, pedagog och i slutändan elev. Här skapas en mötesplats med ett ömsesidigt beroende av varandra.

Att vara övningsskola är något som elever på Bredsands skola gynnas av. Övningsskola är ett ytterligare exempel på vårt arbete enligt visionen "Här möter vi världen och lär oss för livet".

Vi är stolta över att vara en central del och mötesplats för samhällets kommande pedagoger.