G Suite elevsida

Från och med hösten 2018 har alla elever i Sundsvalls kommunala skolor tillgång till G Suite.

På de här sidorna presenteras instruktioner och tips som ska kunna användas när du som elev använder dig av G Suite.

Vi tar gärna emot tips på sådant som saknas/behöver kompletteras eller förbättras. Kontakta gsuite@skola.sundsvall.se om du har tankar runt webbplatsen!