G Suite Sundsvall

Under hösten 2016 genomfördes piloter med G Suite i Sundsvalls kommunala skolor där utvärderingen var mycket positiv från lärare och elever. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december att gå vidare med G Suite. Våren 2017 utvidgades användningen med tre klasser på olika skolor. Dokumentation, utbildningsmaterial och regler/riktlinjer har arbetats fram.

Under 2018 genomfördes ett större införande av G Suite till skolorna i samband med övergången till Vklass som pedagogiskt stödsystem. Från april 2018 har all personal och alla elever i Sundsvalls kommunala skolor tillgång till G Suite.

På de här sidorna presenteras instruktioner och tips som ska kunna användas i utbildningar runt G Suite och för elever och pedagoger som vill veta hur saker och ting fungerar. Vi tar gärna emot tips på sådant som saknas/behöver kompletteras eller förbättras. Kontakta gsuite@edu.sundsvall.se om du har tankar runt webbplatsen!