Digitalt stöd

Kompetensutveckling för pedagoger i skolan. Digilyft innehåller delar som stöttar införandet av G Suite, och en till en lösningar, exempelvis Chromebooks.

En samlingssida för många delar av digital kompetens. Vad säger Skolverket? Hur funkar en dator? Hur kan du som lärare jobba med digial källkritik med mera.

En digital lärresurs kan vara allt från ett läromedel, till hela webbplatser. Det kan vara verktyg för publicering, för att utvärdera, öva och mycket, mycket mer. På denna sida försöker vi samla en del av det stora utbud som finns.

Här hittar du programvaror och onlinetjänster som Sundsvalls kommuns skolor och förskolor har kommun-licenser för. Det vill säga att alla elever och pedagoger inom Barn- och utbildning i Sundsvalls kommun har tillgång till dessa tjänster och program.

För dig som vill jobba med programmering i skola eller förskola. Här finns både tips om fortbildning och resurser att använda i klassrummet.