Gemensamma licenser

Claro valfrihet

Talsyntes och stavningsprogram till dator, Chromebook och iPad.Talsyntes används för att läsa upp text, i dokument och webbsidor.

ClaroRead ger talsyntes, ordbok och rättstavning i ett och samma program. Du får hjälp i din skrivprocess med att upptäcka felstavningar, få förslag på ord, förklaringar samt bildstöd.

Support, material och tips

Så får du tillgång, dator: Claro Valfrihet med Claro Stava finns på alla datorer i kommunens nät. Om programmet inte finns på din dator kontakta Servicecenter IT, servicedesk@sundsvall.se, kom ihåg att uppge ditt datornamn.

Så får du tillgång, Chromebook: Claro Valfrihet är aktiverat i GoogleChrome för alla som loggar in med edu-konto. Ligger som ett bokmärke i webbläsaren.

Så får du tillgång, iPad: kontakta Medioteket, mediotek@sundsvall.se

Sundsvalls kommunala skolor har nu avtal med Dugga som redskap för digitala prov och vi kan börja använda det.

Support, material och tips: Dugga

Så får du tillgång: Grundskolans personal och elever har fått en inloggning.

IT-inspiratör/IT-resurs har tillgång till admin för Dugga och underhåller skolans elever och personal så att de är aktuella.

G Suite

Googles webbtjänster för e-post, videomöten, kalender, textdokument, presentation, kalkyl och formulär, speciellt anpassade för skolan. Det skapar möjligheter till nya arbetssätt, underlättar samarbete och ger en enklare mer effektiv kommunikation.

Support, material och tips: G Suite Sundsvall

Så får du tillgång: Alla elever och all personal har ett G Suite-konto.

Hemlicenser

Hemlicens finns för några program. Det innebär att elever som använder programmen i skolan också får installera dessa i sin hemdator; ClaroRead /WordRead Plus, EasyReader, StavaRex och SpellRight.

Så får eleven tillgång: kontakta Medioteket, mediotek@sundsvall.se

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst erbjuder ljudversion av den tryckta boken, i huvudsak läromedel.

Webbtjänsten: Inläsningstjänst

Så får du tillgång: Alla lärare och elever har ett konto på Inläsningstjänst och loggar in med sitt användarnamn@edu.sundsvall.se + tillhörande lösenord (samma som vid inloggning på elev/jobbdatorn).

Skönlitteratur: Inläst skönlitteratur (för dig som har en läsnedsättning) finns i Legimus. För att få tillgång till Legimus kontaktar du ditt närmaste bibliotek. Föräldrars underskrift krävs för att skaffa konto för en elev.

Inprint 3

InPrint 3 är ett program för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd, scheman, pekkartor, arbetsblad, instruktioner, sociala berättelser. I programmet finns även färdiga mallar och inspirationsmaterial. InPrint3 finns tillgängligt för alla elev- och personaldatorer.

Manualer, instruktionsfilmer och tips

Så får du tillgång: Programmet ska ligga på alla pedagogers datorer i en mapp som heter Widgit. Har du inte programmet kontakta Servicecenter IT, servicedesk@sundsvall.se, kom ihåg att uppge ditt datornamn.

Kommunikationsstöd; Bliss, Pictogram och Ritade tecken

Sundsvalls kommun prenumererar på tre onlinetjänster för kommunikationsstöd; Bliss, Pictogram och Ritade tecken.

Support, material och tips: Bliss Online | Pictogram | Ritade tecken

Så får du tillgång: kontakta Medioteket, mediotek@sundsvall.se

Lexia och Provia

Lexia och Provia är en helt helt webbaserad tjänst för språklig färdighetsträning. Med Provia kan du testa dina elevers språkliga förmåga och utifrån testresultatet får du förslag på övningar för eleven att jobba med i Lexia.

Webbtjänsten: Lexia Provia

Så får du tillgång: kontakta Medioteket, mediotek@sundsvall.se Alla pedagoger kan ha ett eget konto och därifrån skapa elevkonton.

Lynx interaktiv tavla

Lynx är en programvara till våra datorer och projektorer som gör tavlan interaktiv.

Instruktionsfilmer: Lynx, Youtube

Så får du tillgång: kontakta Servicecenter IT, servicedesk@sundsvall.se, kom ihåg att uppge ditt datornamn.

Stöd kring användande: kontakta Medioteket, mediotek@sundsvall.se

Polyglutt förskola

Bilderbokstjänsten för att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan. Barn med svenska och många andra modersmål kan läslyssna till hundratals böcker i appen. Använd lärplatta eller storbildsskärm, bläddra enskilt eller tillsammans.

Så får du tillgång: Alla iPads som ingår i kommunens MDM-löningar har appen förinstallerad. På andra iPads kan Polyglutt laddas ner från App Store.

Logga in genom att klicka på ”Google” och skriv ditt användarnamn@edu.sundsvall.se + lösenord.

Polyglutt är enbart tillgänglig för personal inom förskolan och modersmålslärare.

Medienavet

Medienavet drivs av Mediotek Sundsvall och är en tjänst för bokning och streaming av material med institutionella rättigheter.

Webbtjänsten: Medienavet

Så får du tillgång: Pedagoger och elever kan själva skapa konton i tjänsten.

Studiestöd på modersmål

Studiestöd på modersmål har du tillgång till via Inläsningstjänst. Tjänsten finns tillgänglig på dari, tigrinja, arabiska och somaliska. Listan med läromedel uppdateras kontinuerligt.

Så får du tillgång: kontakta Medioteket, mediotek@sundsvall.se Alla pedagoger kan ha ett eget konto och därifrån skapa elevkonton.

SymWriter 2

SymWriter 2 är ett ordbehandlingsprogram till datorn med möjlighet att skriva med symbol- och talstöd. SymWriter2 finns tillgängligt för alla elev- och personaldatorer inom Barn och utbildningsförvaltningen.

Support, material och tips: Symwriter 2, Symbolbruket

Så får du tillgång: Programmet ska ligga på alla pedagogers datorer i en mapp som heter Widgit. Har du inte programmet kontakta Servicecenter IT, servicedesk@sundsvall.se, kom ihåg att uppge ditt datornamn.

Vklass onlinekurser

Vklass är ett system för pedagogisk administration och kommunikation. Det finns vissa skillnader i versionerna för skola och förskola. I förskolan används Vklass för kommunikation mellan förskolan och vårdnadshavare.

Onlinekurser

Så får du tillgång: Alla elever och all personal har ett konto i Vklass.

Widgit online

Widgit Online är en onlinetjänst ett ordbehandlingsprogram med möjlighet att skriva med symbol- och talstöd kombinerat med ett verktygsprogram för att skapa bildkort, rutnät, scheman, arbetsblad mm. Eftersom tjänsten är webbaserad fungerar den även på Chromebooks.

Support, material och tips: Widgit online, Symbolbruket

Så får du tillgång: På varje skola finns en administratör för tjänsten. Hen kan hjälpa dig skaffa konto. Kontakta Medioteket, mediotek@sundsvall.se om något är oklart kring detta.

Widgit writer

Widgit Writer för iPad, är en app där du kan skriva med både symbolstöd och talstöd. Inloggningen är kopplad till Widgit Online. Appen är en betal-app och bekostas av skolan.

Manual: Komma igång med Widgit Writer Symbolbruket

Så får du tillgång: På varje skola finns en administratör för tjänsten. Hen kan hjälpa dig skaffa konto. Kontakta Medioteket, mediotek@sundsvall.se om något är oklart kring detta.

För dig som jobbar i Sundsvalls kommun finns en gemensam delad enhet i G-suite där du hittar massor med mallar, material med mera som kan användas i arbetet med struktur och kommunikationsstöd i din undervisning. Kom ihåg att du måste vara inloggad i G-suite för att få tillgång!