Qben

RASTVERKSAMHET & FRITIDSHEM I SOLLENTUNA


Rastverksamhet

Personalen på Qben är kövakt till matsalen samt har rastverksamhet utomhus på förmiddagarna

Qben kommer att vara öppet för högstadiet kl 09.00-13.00 varje dag utom på torsdagar då vi stänger kl 12.00

ÅK 6 är välkomna till Qben på måndagar och fredagar kl 09-00-13.00AKTUELLT

Qbens eftermiddagsverksamhet öppnar kl 13.40 -17.00

Till vårdnadshavare med barn inskrivna på fritidshemmet Qben

Om ditt barn har förkylnings - och sjukdomssymptom ber vi er att stanna hemma.


Minervavägen 12, 19150 Sollentuna

SMK-qben@edu.sollentuna.se,

08 579 221 46, 08 579 221 47

Marie Svedell: sgd697@edu.sollentuna.se, 08 579 221 46

Länk för dig som vill skriva in ditt barn på Qben:

Kommunens anmälningssida