Qben

RASTVERKSAMHET & FRITIDSHEM I SOLLENTUNA

Vecka 3

lek / utmaning

Rastvärdar kl 10.30-11.30

AKTUELLT


Minervavägen 12, 19150 Sollentuna

SMK-qben@edu.sollentuna.se,

08 579 221 47

Marie Svedell: sgd697@edu.sollentuna.se, 08 579 221 46

Länk för dig som vill skriva in ditt barn på Qben:

Kommunens anmälningssida