om skolan

Skärgårdshavets skola är en sammanhållen grundskola med elever från förskolan till årskurs 9. I samma fastighet, skolcentret, verkar även den finskspråkiga grundskolan Ulkosaariston koulu, Korpo bibliotek, den kommunala dagvården samt Korpo centralkök. Skolan har elever från Korpo kommunområde samt elever i åk 7-9 från Houtskär.

I skolan finns sammanlagt ca 60 elever som undervisas av 13 lärare. En stor del av lärarna och rektor jobbar också i Kyrkbackens skola i Nagu. En del av lärarna undervisar även i Ulkosaariston koulu eller Träsk skola i Houtskär. Skolvardagen präglas av ett naturligt och nära samarbete över språkgränserna genom att såväl lärarrum som rastområden och undervisningsutrymmen är gemensamma för båda skolorna. En stor del av eleverna kommer till skolan med skoltransporter; färjor, buss, taxi eller båt.

Vår skola är en KiVa-skola.