Koivuhaan Koti- ja kouluyhdistys

Vanhempainyhdistys KKKY

Koivuhaan koti ja koulu -yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä koulun ja kotien välillä sekä edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa. Tavoitteena on antaa oma tukemme pyrkimyksiin luoda lapsille hyvä ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö. Menkää mukaan konkreettisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä asioita ja ideoita, joita koette tärkeiksi lapsianne ajatellen.

Vanhempainyhdistys on viime vuosina tukenut oppilaitamme monin tavoin; järjestänyt tilaisuuksia ja luentoja niin huoltajille kuin lapsille, tukenut uimaopetusta, retkeilytoimintaa ja leirikouluja. Tuki on ollut koululle korvaamaton.

Varoja yhdistys on koonnut vanhempien vapaaehtoisella jäsenmaksulla. Kaikki saadut varat käytetään suoraan koululaistemme hyväksi.

Uusia ajatuksia ja ihmisiä tarvitaan mukaan suunnittelemaan, ideoimaan ja toteuttamaan tulevaa toimintaa.

Lisätietoa antaa tarvittaessa koti- ja kouluyhdistyksen puheenjohtaja Tommi Suominen (tommi.suominen(at)rtv.fi, 040 5030 552).