Välkommen till Nyköpings högstadium

Vår vision

På Nyköpings Högstadium för vi samman människor med olika bakgrund för att vidga förståelsen för varandra. Gemensamt skapar vi en trygg lärandemiljö där kunskap och engagemang genomsyrar vårt arbete. Vi bemöter varandra med ömsesidig respekt och tilltro. Tillsammans skapar vi arbetsro för att främja ett lustfyllt lärande. Vi har höga positiva förväntningar såväl på oss själva som på varandra, vilket motiverar oss att utvecklas.

Vi som arbetar med eleverna synliggör varje elevs behov och framtidsmål. Genom tydlig struktur, regelbunden dialog och återkoppling skapar vi förutsättningar för varje elevs optimala utveckling. Vi utmanar våra elever att nå högre mål och tror alltid att eleven kan ta ett steg till.

Alla elever som lämnar Nyköpings Högstadium är självständiga individer med förmåga att ta eget ansvar för sin framtid.

Kärnvärden:

  • Respekt
  • Engagemang
  • Utveckling
  • Kunskap

Mer information om Nyköpings högstadium hittar du på Nyköpings kommuns sidaRedaktionen är Nyköpings högstadiums skoltidning - besök den gärna!

Hitta till oss:

Nyköpings högstadium Alpha

Hitta till oss:

Nyköpings högstadium Omega