Oppilaiden osallistaminen

Digituutorit

Digituutorit ovat 3. - 6. luokkalaisia oppilaita. He auttavat luokassa sekä opettajaa että oppilaita tieto- ja viestintäteknologisissa taidoissa.

Kouluneuvosto

Kannustamme lapsia ja nuoria vaikuttamaan omiin asioihinsa. Keskuskoululla toimii kouluneuvosto, jossa oppilaat voivat tuoda esille koulun toimintaan liittyviä lasten toiveita. Neuvostoon valitaan joka luokalta niin sanottu vastuuoppilas, joka kokoontumisissa esittää oman luokkansa toiveet ja näkemykset.

Vihreä lippu -raati

Koulullemme myönnettiin "Vihreä lippu" -tunnus ensimmäisen kerran vuonna 2013. Koulumme pääsi Vihreä Lipun- kestävälle tasolle ja jatkaa työtään ympäristön hyväksi.

Välkkärit

Välkkärit ovat viides- ja kuudesluokkalaisia vapaaehtoisia oppilaita, jotka ovat saaneet kurssituksen muiden koululaisten välituntiohjaajiksi. Välkkäritoiminta ei ole välituntivalvontaa, vaan koululaisia aktivoimaan pyrkivää leikki- ja peliohjausta. Tähän liittyen koulumme keskipäivän välituntikin on rakennettu normaalia pidemmäksi puolen tunnin välitunniksi.

Kummioppilastoiminta