Uimaopetus

Uimaopetus Keskuskoululla

Uimapaikalle siirtyminen on koulun vastuulla. Liikumme uimahallille (tai muualle) linja-autoilla tai pikkubusseilla noudattaen yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymisohjeita.


Toiminnasta uimahallilla (ja soveltuvin osin myös muissa uimaopetuspaikoissa):


1. Huolehdimme siitä, että valvovia ryhmän opettajia on sekä tytöille että pojille. Ryhmän opettajan on tunnettava oppilaat ja heidän mahdolliset erityisrajoitteensa ja -tarpeensa.


2. Ryhmän saavuttua uimahalliin opettaja noutaa uimahallin palvelupisteestä ryhmän avaimet ja ilmoittaa palvelupisteeseen uimaopetukseen osallistuvien oppilaiden lukumäärän.


3. Ennen ensimmäistä uintikertaa liikuntaa opettava käy Vesihovin antamat uimahallin yleiset järjestyssäännöt luokkansa kanssa etukäteen läpi. Opettaja varmistaa myös sen, että ensimmäisellä kerralla poissaolleet oppilaat saavat tiedon järjestyssäännöistä.


4. Ryhmän opettaja vie oppilaat puku- ja pesutiloihin. Opettaja valvoo, että oppilaat peseytyvät ilman uima-asua, kastellen myös hiukset. Pitkähiuksiset koululaiset käyttävät uimalakkia tai laittavat hiukset kiinni. Ennen altaalle siirtymistä käydään myös tarvittaessa WC:ssä.


5. Oppilaan uima-asu on uimapuku tai uimahousut.


6. Ryhmän opettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin ajan altaan viereltä tai osallistumalla itse uimaopetukseen. Opettaja on uimahallissa virantoimituksessa ja näin ollen vastuussa oppilaista koko oppitunnin ajan. Uimaopettaja vastaa opetuksen pedagogisesta sisällöstä. Uimahallin henkilöstöllä on aina yleinen valvontavastuu.


7. Oppilaan vammasta tai sairaudesta johtuvista rajoituksista uimaopetuksessa ja niihin liittyvistä lääkityksistä sekä ensiaputoimenpiteistä on hyvä ilmoittaa uimaopettajalle.


8. Opetuksen päätyttyä ryhmän opettaja huolehtii, että oppilaat poistuvat uimaopetustilasta sovittujen ohjeiden mukaisesti.


9. Toimintaohjeet:

Altaille meno tapahtuu pukuhuoneesta opettajan johdolla yhdessä.

Liukumäki: - pienet 1.-2.-luokkien oppilaat opettaja voi viedä laskemaan, - isot oppilaat laskevat annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

Ulkoaltailla vieraillaan vain opettajan johtamana (isot oppilaat).

Väreilevä vesi (vesihierontapiste); opettaja pyytää uintitilaan mentäessä sen pois päältä.


Keskustelussa todettua:

”Uimatapahtuma ei ole ollut turvaton.” ” Veden kanssa pitäisi tulla rohkeammaksi.”

Vesihovin ohjeistus

Uimahallin ohjeet

Sen lisäksi, mitä kunnan järjestyssäännöissä määrätään käyttäytymisestä yleisellä paikalla ja uimalassa, on tässä laitoksessa noudatettava seuraavia ohjeita ja määräyksiä. Noudattamalla annettuja ohjeita ja sääntöjä, teet omasi ja muiden olon täällä viihtyisäksi ja miellyttäväksi.


• Pääsy laitokseen on kielletty tarttuvia tauteja ja erityisesti tarttuvia ihosairauksia sairastavilta henkilöiltä niin kuin sosiaali- ja terveyslautakunta määrää.

• Alle 10-vuotiaat uimaan ainoastaan aikuisen seurassa.

• Alle 2-vuotiailla uimavaippa pakollinen (alkaen 1.9.2014)

• Sisäänpääsymaksu oikeuttaa 2 tunnin oleskeluun laitoksessa. Allasosasto suljetaan 1/2tuntia ennen hallin sulkeutumista.

• Allas- pesu- ja saunatiloissa ei saa liikkua ulkojalkineissa.

• Särkyvien lasiesineiden ja purukumin vienti puku- pesu, sauna ja allastiloihin on kielletty.

• Ennen altaisiin menoa on peseydyttävä huolellisesti ilman uimapukua. Uimapuvun vienti saunaan on kielletty.

• Hiukset on kasteltava ennen altaisiin menoa, tai uidessa on käytettävä suihku- tai uimalakkia. Pitkät hiukset on sidottava kiinni.

• Allashuoneessa on käytettävä asianmukaista uima-asua. Uima-asun on oltava uimapukukangasta. Uimashortsien käyttö on kielletty.

• Vesiliukumäen, ulkoaltaan ja uima-altaiden käytössä noudatettava allastiloissa olevia tai henkilökunnan antamia tarkempia ohjeita.

• Veteen hyppääminen on kielletty: o Ison altaan sivusta o Opetus- terapia / vesiliukumäen altaaseen o Ulkoaltaaseen

• Juokseminen hallissa on kielletty.

• Laitoksesta poistuttaessa on vuokratut pyyhkeet, uimapuvut palautettava laitoksen kassalle.

• Päihdyttävien aineiden käyttö- ja päihtyneenä esiintyminen on laitoksessa kielletty yleisinä aukioloaikoina. Kiinteistön alueella on tupakan poltto on kielletty.

• Jokainen käyttää uintikeskusta omalla vastuullaan ja on itse vastuussa vaatteiden ja muun omaisuuden säilymisestä laitoksen tiloissa.


Laitoksen henkilökunnalla on oikeus poistaa ohjeita vastaan rikkoneet henkilöt laitoksesta.

Laitoksen vastuunalaisena hoitajana toimii Tarja Lähdemäki.


Puhtaus on puoli ruokaa uimahallissakin


Arvoisa Vesihovin asiakas Vesihovissa käy päivittäin keskimäärin n. 275 asiakasta.

Suurin osa asiakkaista noudattaa uimahallietikettiä hyvin, mutta osalla kävijöistä pelisäännöt ovat hukassa. Peseydy ennen altaaseen menoa, koskee myös hiuksia! Jos havaitsemme, että hiuksesi ovat kuivat, passitamme sinut takaisin pesutiloihin ennen altaaseen pulahtamista tai sitten sinun on käytettävä uimalakkia. Myös kuivista hiuksista irtoaa epäpuhtauksia, vaikkei hiuksia altaalla kastaisikaan! Pitkät hiukset on sidottava kiinni! Kun pitkät hiukset on sidottu kiinni ne eivät irtoa päästä niin helposti. Irronneet hiukset kulkeutuvat vedenkäsittelyjärjestelmään ja kohdistavat siihen ylimääräistä rasitusta. Uimavalvomosta saatavissa lainaksi hiuslenkkejä jos oma on unohtunut matkasta.


Uimashortsien käyttö uima-asuna on kielletty! Lipunmyynnistä voi tarvittaessa vuokrata asianmukaisen uima-asun.


Miksi kuuluu peseytyä huolella?

Uima-altaan vettä likaavat ihmiset. Ihmisestä kulkeutuu altaaseen hikeä, rasvaa, ihosolukkoa, meikkiä, hiuksia, hiuslakkaa, hajusteita yms. sitä enemmän mitä huonommin ihmiset peseytyvät ennen altaaseen menoa. Jotta vesi pysyy uimakelpoisena, on vettä desinfioitava. Mitä likaisempaa vesi on, sitä enemmän sinne joudutaan syöttämään kemikaaleja. Mitä enemmän vedessä on esim. klooria, sitä helpommin se voi ärsyttää ihoa.


Miksei shortseja?

Shortseissa kankaan pinta-ala on yleensä suurempi kuin uimahousuissa ja shortseissa on yleensä myös taskuja. Shortsit keräävät enemmän likaa ja taskuihin saattaa olla unohtunut esim. nenäliinoja. Usein samoja shortseja käytetään myös muuhun kuin pelkästään uimahallissa uimiseen, jolloin niihin kerääntynyt lika siirtyy suoraan altaaseen. Shortsit on yleensä valmistettu joustamattomasta materiaalista, joka imee itseensä enemmän vettä kuin uimapuvuissa yleisesti käytetty lycra. Shortseihin imeytyvä runsas vesi valuu lattioille ja tekee lattioista liukkaampia. Tämä taas lisää liukastumisonnettomuuksien riskiä. Shortsit ovat yleisesti myös väljiä. Tällöin on myös suurempi mahdollisuus, että ne tarttuvat johonkin kiinni ja näin ollen ovat käyttäjälleen vaarallisemmat kuin uimahousut.


Millainen on sitten oikealainen uima-asu?

tehty uimapukukankaasta

ihonmyötäinen

ei sisällä taskuja


Miksi pitää peseytyä ennen saunaan menoa, kun tulee altaasta ja miksi uima-asu pitää riisua saunaan mentäessä?

Uimavedessä oleva kloori tarttuu ihmisen ihoon sekä uima-asuun. Saunan kuuma lämpötila aiheuttaa sen, että kloori alkaa höyrystyä ja saattaa aiheuttaa herkimmille hengitysvaikeuksia. Jos peset itsesi ja riisut uima-asusi tätä ongelmaa ei synny!


Toivomme teidän ymmärtävän, että säännöt ja niiden noudattaminen lisäävät viihtyvyyttä.

Loimaan kaupungin liikuntapalvelut