KiVa -koulu

Keskuskoulu on KiVa -koulu


Jokaisella on oikeus opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä. Koulumme on mukana KiVa Koulu -ohjelmassa, joka on Opetusministeriön rahoittama toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-lyhenne tulee sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava, ja samalla se herättää mielikuvan mukavasta koulusta.


KiVa Koulu on suomalainen toimintamalli, joka antaa niin oppilaille, vanhemmille kuin opettajillekin paremmat valmiudet estää koulukiusaamista ja puuttua mahdollisiin kiusaamistapauksiin nopeasti ja tehokkaasti. Sen tarjoama ohjelma on erittäin monipuolinen, käytännönläheinen ja kokonaisvaltainen.


Kiusauksen vastainen työ on ollut osa koulumme arkea aina, mutta KiVa Koulu -ohjelman kautta voimme entisestään tehostaa toimintaamme ja puuttumistamme koulukiusaamiseen. Tälläkin lukukaudella jatkamme kiusaamisen vastaista toimintaamme aikaisemman kartoituksen tulosten ja kertyneiden kokemusten vaatimalla tavalla ja yhteistyössä oppilaiden ja vanhempien kanssa.


KiVa Koulu -ohjelman materiaali on tarkoitettu kaikille ja sitä on helposti saatavilla. Osoitteessa www.kivakoulu.fi voi käydä tutustumassa toimintamalliin tarkemmin, ja sieltä löytyy myös vanhempien opas, johon toivomme kaikkien vanhempien tutustuvan. Vanhempienilloissa kerromme ohjelmasta vielä tarkemmin ja pyrimme todenteolla aikaansaamaan koulun, jossa ei kiusata.


Liityimme "KiVa- koulu"-ohjelmaan heti, kun se oli mahdollista.


KiVa- hankkeen valtakunnalliset ohjelmasivut löydät siis täältä http://www.kivakoulu.fi.

Keskuskoulun toimintamalli kiusaustapauksissa

KiVa:sta tiedotetaan: Ki= kiusaamista ja Va= vastustava:

1)Koulussamme on KiVa- tiimi, joka ratkaisee kiusaamistilanteita.

Tiimissä on opettaja, vararehtori, terveydenhoitaja ja kuraattori (ja mahdollisesti rehtori).

Tiimi kutsuu luokseen kiusatun/kiusatut ja kiusaajan/kiusaajat ja ratkaisee asian.

2) KiVa- liivi on kaikilla välituntivalvojalla käytössä.

3) On hyvä muistaa, että kaikki yhteistyö on periaatteessa KiVaa.

4) KiVa-koulu tarkoittaa sitä, että:

a) emme hyväksy kiusaamista

b) ennalta ehkäisemme kiusaamista kaikilla mahdollisilla tavoilla


Tavoitteenamme on lisätä lasten tietoisuutta ryhmän merkityksestä kiusaamisessa ja sen ennalta ehkäisyssä.

Olennaista ohjelmassa on antaa kiusaamista sivusta seuraaville oppilaille keinoja tukea kiusattua ja osoittaa, että he eivät hyväksy kiusaamista. Tämä tapahtuu yllä mainittujen oppituntien pohjalta ja Kiusaamisen vastaisen tietokonepelin KiVa-pelin avulla. Peliä lapset voivat pelata myös vapaa-ajalla.


TIETOA KOULUKIUSAAMISESTA/ YHTEISET PELISÄÄNNÖT TIEDOKSI KAIKILLE ASIANOSAISILLE

(Lähde: Päivi Hamarus: ”Älä kiusaa mua! Miten tunnistan ja estän koulukiusaamisen”; Länsi-Suomen lääninhallitus)

YLEISTÄ: Kiusaamista voidaan ennalta ehkäistä ja siihen voidaan puuttua hyvin tuloksin, jos vain jokainen asianosainen kantaa oman kortensa kekoon yhteisen hyvän luomiseksi. Tämä edellyttää aikuisen vastuun oikein ymmärtämistä, rohkeutta puuttua tilanteisiin tarpeen vaatiessa ja jaksamista olla kiinnostunut jokaisen hyvinvoinnista.

Puuttumalla kiusaamiseen jo varhaisessa vaiheessa se saadaan lakkaamaan.

Tietoisuuden lisääminen on ensimmäinen askel.

Tutkimusten mukaan;

- kiusatuksi joutuminen yleensä vähenee, kun lapset varttuvat.

- kiusaaja on neljä kertaa vertailuryhmää useammin vakavan rikoksen uusija 24-vuotiaana.

- oppilas, jolla on hyviä ystäviä ei joudu yleensä kiusaamisen kohteeksi, eikä yleensä kiusaa toisia.

Keskuskoulu on mukana KiVa- koulu-ohjelmassa (Ki= kiusaamista ja Va= vastustava).