Lämna & Hämta

Hjälpsida för vårdnadshavare i Linköping

Lathundar når du via menyn

Välkommen till hjälpsidan för vår digitala närvaroregistrering i förskolan

IST- Lämna & hämta är det system vi använder för den digitala närvaroregistreringen i våra förskolor i Linköping.

På webbsidan Lämna & Hämta lägger du själv in ditt barns tillsynstider genom att skapa schema. Du kan även anmäla frånvaro och ledighet via webbsidan.

Vi loggar in med säker inloggning, så kallad tvåfaktorsautentisering, och det är enbart vårdnadshavare på förskolan, samt ansvarig personal, som kommer in på webbsidan för just er förskola. Du som vårdnadshavare har bara tillgång till tider för ditt/dina barn och kan även se allmän information från förskolan.

I lathundarna, som du når via menyn, ser du hur det ser ut både på mobil och på enhet med större skärm, såsom liggande iPad/android eller dator. På bilderna kan det variera mellan vilken vy som visas, men verktygen nås alltid via Menyn.

Observera

Varken du eller personalen ska lägga in personliga uppgifter runt barnen via webbsidan, såsom allergier eller sjukdomstillstånd, och inte heller lämna meddelande om känsliga saker som har med barnen att göra via webben.

Det finns särskilda blanketter för hälsotillstånd; såsom allergier, som du som vårdnadshavare fyller i när barnet börjar på förskolan, eller vid förändringar. Prata med personalen direkt om det är något annat de behöver veta angående ditt barn, eller om du har något du vill diskutera runt ditt barns vistelse på förskolan.

Uppsägning av plats

Uppsägning av förskoleplats görs inte via Lämna & Hämta, det görs via en e-tjänst på den här sidan: Länk till självservice på linkoping.se