G-Suite Lerum

Välkommen till Lerums sida om Google Apps!


Här finns information och handledningar som förhoppningsvis hjälper dig vidare i användandet av Google apps. Börja med att läsa Startinfo och informationsbrevet nedan.


Om G-Suite for Education


På sidan Topplista supportfrågor finns svar på frågorna nedan:

 • Hur loggar man in?
 • Hur skickar man ett mail?
 • Hur gör man när man vill dela ett dokument?
 • Kan man skapa mappar i Gmail?
 • Hur fungerar kopplingen till Unikum
 • Var hittar jag hjälp om Drive?
 • Hur fungerar Presentationsverktyget?
 • Hur hittar man alla e-postadresser när man använder iPad?
 • Hur kan man ta reda på klassens namn om man vill dela och maila till den?
 • Kan man skriva ut via G-Suite?
 • Hur gör man för att spara sitt material när man slutar?
 • Hur kan man få fram alla e-postadresser för en klass?