Sammanfattningar

Summering av grundskolans nya läroplan som börjar gälla 20180701
En liten sammanfattning av Få syn på digitaliseringen, grundskoleversionen