Om sidan

Syftet med sidan är att utgöra bas för Kungälvs kommuns grundskolors arbete med att implementera den reviderade läroplanen. Materialet på sidan är hämtat från Skolverkets stödmaterial eller egenproducerat.