Lärträff 4:Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Se, läs och fundera på egen hand inför lärträff 4

Lärträff 4 fördjupar vi oss i aspekten "Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling". Förbered dig inför träffen genom att ta del av och fundera kring följande:

 • Genomför den uppgift om informationssökning som lärgruppen planerade förra träffen.
 • Djupläs avsnitten som berör aspekten Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling extra mycket i kommentarsmaterialet Få syn på digitaliseringen . Du hittar dem på sidorna 11-12, 13-14 & 25-26.
 • Läs åter igenom de kursplaner som du undervisar i och fundera över hur denna aspekt berörs där. Du hittar dem här.
 • Se en av Skolverkets filmer Film i lärandesyfte. Välj den film som hör till den åldersgrupp du arbetar i.


Kollegialt lärgruppsarbete, lärträff 4

Utse en som dokumenterar lärträffen i ett delat dokument i den molntjänst som er skola använder. Fortsätt med fördel i samma dokument alla lärträffar. Då finns all dokumentation samlat på ett ställe.

 • Kontextmarkering och genomgång av dagens innehåll (5 min).
 • Kollegialt erfarenhetsutbyte kring uppgiften om informationssökning ni genomfört i undervisningen sedan förra träffen (20 min).
  • Gå laget runt och dela kort med er av hur det gick. Vilka erfarenheter gjorde ni? Vilka möjligheter såg ni? Vilka utmaningar stötte ni på?
 • Gemensam reflektion kring aspekten Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling (30 min). Lägg ca 15 min per fråga:
  • Gå laget runt och dela med er av hur ert nuvarande arbete med att träna eleverna i att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling ser ut. På vilka olika sätt tränar ni eleverna i detta?Försök vara så konkreta som möjligt.
  • Hur behöver ni planera och genomföra undervisningen framöver för att säkerställa att eleverna får en likvärdig och stigande progression i att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling ser ut?
 • Se, diskutera, planera och pröva tillsammans (45 min):
  • Se Skolverkets film Tankar om publika arbetssätt tillsammans (ca 10 min).
  • Diskutera hur publika arbetssätt, filmskapande och webbpublicering skulle kunna användas som verktyg och metoder för att träna eleverna i att lösa problem och omsätta idéer i handling. Vilka för och nackdelar ser ni? (15 min)
  • Planera en enkel uppgift där ni genomför någon form av publikt arbetssätt med eleverna. Det kan till exempel vara att skapa en film, göra en ljudinspelning, skriva i blogg, bygga en Google Site, göra ett bildspel i den molntjänst som ni arbetar med på skolan eller programmera ett spel i Scratch. Välj något som passar de förmågor ni arbetar med just nu så att det kommer i ett klokt didaktisk sammanhang. (Mål, metod och verktyg).
 • Utcheckning (15 min):
  • Utvärdera dagens lärträff. Vad tar du med dig från dagens träff ut i din undervisning? Vad är ditt nästa steg? Hur kommer du göra för att ta dig dit?

Nästa steg i lärgruppsarbetet....

Våren 2018 övergår arbetet med att implementera "nya" läroplanen till att bli mer skolspecifikt. Vårens 5 lärträffar planeras av varje skola. Detta för att ni ska kunna basera arbetet på era unika behov av fortsatt kompetensutveckling och väva samman det med ert pågående utvecklingsarbete.

Lycka till med arbetet med att implementera den reviderade läroplanen!