Lärträffar

Varje lärträff zoomar in en av de fyra aspekterna av digital kompetens som de reviderade styrdokumenten tar upp . Alla lärträffar har en återkommande samtalsstruktur med "tidsbudget" för att diskussionerna inte ska fastna eller falla in på sidospår. Varje lärgrupp har också en lärledare vars uppgift är att leda samtalet i gruppen och hjälpa gruppen att följa dagordningen. Varje lärtillfälle dokumenteras av någon i lärgruppen (ej lärledaren). Detta sker med fördel i den molntjänst som er skola använder.

Varje lärträff har en egen flik under denna. Där hittar du det förberedande material som du som pedagog förväntas ta del av på egen hand innan träffen. På samma flik finns också dagordningen för lärträffen. Detta för att det ska vara tydligt för dig hur förberedelsematerialet och dagordningen hänger ihop.

Lycka till med arbetet!