Språkutvecklande arbetssätt

Välkomna till Visättraskolans hemsida för språkutvecklande arbetssätt!

Denna sida är tänkt att hjälpa er i arbetet med språkutveckling på skolan. Här kan du hitta lathundar i olika genrer till både lärare och elever, beskrivning av cirkelmodellen, lässtrategier, språkutvecklande övningar och förtydliganden av olika typer av svårigheter.

Sandra Grängstedt Mbalire

Förstelärare i språkutveckling