Karusellen


Det här är en övning som går att variera på olika sätt och för olika ändamål. Om man arbetar med ordklasserna så är detta en bra övning att göra med eleverna efter diverse genomgångar.

Låt oss säga att ni arbetat med adjektiv, verb, substantiv och konjunktioner. Ni har haft genomgångar och kanske uppgifter relaterat till detta. Gör sedan fyra stationer och dela in klassen i fyra olika grupper, en för varje station. Eleverna ska sedan skriva så många ord de kan komma på som är substantiv på ett papper, nästa station så många adjektiv osv. Eleverna får en minut på sig vid varje station och sedan får de fortsätta på det arbetet som förra gruppen påbörjat men ännu inte avslutat. När alla elever varit på alla stationer så har ni en gemensam genomgång och ser över stationsuppgiften.


Bilder: Visättraskolan

Övningen går att modifiera både vad gäller tidsåtgång för eleverna men även vad gäller uppgifterna. Eleverna skulle kunna sammanfatta en saga ni läst där eleverna får fortsätta på varandras sammanfattningar. Eleverna kan även skriva en saga eller faktatext där man får fortsätta där förra gruppen påbörjat. Det går även att anpassa till andra ämnen såsom matematik, engelska, bild osv.

Övningen är bra för eleverna för att träna sig på genrer, begrepp och olika förmågor.