Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 180 osp
Tervetuloa opiskelemaan Stadin ammatti- ja aikuisopistoon tieto- ja viestintätekniikan tutkintoa.

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2020.
 • Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa joustavia koulutusratkaisuja perustutkintoon opiskeleville.
 • Opiskelijan opinnot suunnitellaan yksillöisesti HOKS-keskustelujen pohjalta.
 • Koulutus on työelämälähtöistä ja antaa hyvät valmiudet työelämään tai jatko-opintoihin pyrkiville.

Tutkinnon muodostuminen

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu:

 • ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja
 • yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä)

Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 70 - 115 osaamispistettä ja valinnaisia 30 - 75 osaamispistettä.

Lue lisää opintopolku -sivustolta...

Tutkintonimikkeet

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa koulutusta Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa seuraaviin tutkintonimikkeisiin.

 • Elektroniikka-asentaja
  • osaa tehdä elektroniikka-asennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä.
 • Hyvinvointiteknologia-asentaja
  • osaa toimia sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden mukaan ja asentaa turvalaite- sekä hyvinvointiteknologiajärjestelmiä
 • IT-tukihenkilö
  • osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä osana tietohallintoa.
 • Ohjelmistokehittäjä
  • osaa ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja, käsitellä tietoa sekä käyttää versionhallintaa ohjelmistokehitystiimin jäsenenä.
 • Tietoverkkoasentaja
  • osaa tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimusten mukaisesti sekä tekee tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

Perehdy Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintonimikkeisiin tarkemmin täällä.


Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähkö- ja automaatioalalla toimiminen -tutkinnon osan suorittaneella on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus

Lue lisää opintopolku -sivustolta...

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetty ammattitaito ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä.
 • Tutkinnon suorittanut osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen.
 • Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Lue lisää opintopolku -sivustolta...