תכנית ללימודי דוקטורט בהתפתחות הילד

בשלב זה ההצעה מוצגת כפיילוט להליך האישור הוירטואלי בפקולטה. בתום שלב ההערכה ומתן ההערות יקבע אופן ההצבעה.

הודעה על אופן ומועד ההצבעה תשלח מראש.