מלגות ומימון

Combined Weizmann – Abroad Postdoctoral Program for Advancing Women in Science

קול קורא

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.4.2018

מלגת עמיתי קרן עזריאלי תשע"ט

קול קורא, טופס המלצה, טופס בקשה, תקנון עברית, תקנון אנגלית

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.1.2018

מלגת האגודה הישראלית ללימודים קנדיים ע"ש אריה שחר

קול קורא

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 22.2.2018

מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי ערבי - מענק על עבודות תזה או דוקטורט

קול קורא

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 1.2.2018

Frost scholarship program - Israel

קול קורא

6.9.17

הלוואת קרן המגבית לוס אנג'לס לתלמידי תואר שני – תשע"ח

הקריטריונים בסיסיים להגשת הבקשה (חובה לעמוד בכולם):

  1. לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה בלבד ולא בשלוחותיה.
  2. בוגרי שרות צבאי או שרות לאומי.
  3. נזקקות כלכלית (לבדיקת נזקקות כלכלית חובה למלא טופס הרצ"ב ולהגישו מודפס במייל)

*בהתאם להחלטת הקרן, תינתן עדיפות לסטודנטים ממוצא איראני (ילידי אירן או שאחד ההורים יליד אירן).

גובה ההלוואה - עד 2,000$ בשקלים חדשים על פי החלטת הקרן.

תנאי ההלוואה - ללא ריבית וללא הצמדה.

מועד חזר ההלוואה – מועד פירעון ההלוואה יחול בתחילת הסמסטר העוקב למועד סיום הלימודים המשוער באוניברסיטה. במקרה של הפסקת לימודים מועד פירעונה יחול עם הפסקת הלימודים.

הבקשה להלוואה תכלול:

  1. טופס בקשה להלוואה: ניתן להוריד ולמלא בהדפסה דרך הקישור הבא.
  2. . טופס לבדיקת נזקקות כלכלית: ניתן להוריד ולמלא בהדפסה דרך הקישור הבא.
  3. תמונת פספורט סרוקה על גבי טופס הבקשה.
  4. מכתב אישי באנגלית את הבקשה הכוללת יש להגיש דרך מייל בכתובת: tvigoda@univ.haifa.ac.il

מועדי הגשת הבקשה להלוואה:

  1. החל מתחילת שנת הלימודים ועד ה-15 בדצמבר.
  2. החל מה-16 בדצמבר ועד ה-15 בפברואר.
  3. החל מה-16 בפברואר ועד ה-1 במאי.

* לתשומת ליבך, ניתן לקבל רק הלוואה אחת בכל שנת לימודים.

* בקבלת ההלוואה נדרש להפקיד המחאות אישיות ולהחתים ערב.