Olympiaskolan

Vi står nu inför flera dagar av Nobelfirande då världens ögon riktas mot Sverige.

Nobelprisen handlar om kunskap, innovationer och genombrott, utveckling och demokrati. Allt detta tar sin början i skolan. Just därför tänker vi uppmärksamma Nobeldagen lite extra på Olympiaskolan, fredagen den 7.e december

Förrätt: Tacosnacks

Huvudrätt: Schnitzel serveras med stekt kulpotatis, gräddsås och gelé.

Dessert: Chokladmousse med visptopp och blåbär

Efter denna fina middag, spelas det upp till dans i Idrottsalen. Åk 6 har

under hösten förberett sig och repeterat, för att bjuda på ett varierat och rikt

utbud av danslåtar.


Föräldramöte Olympiaskolan 4-6

Som vanligt börjar vi alltid höstterminen med ett gemensamt föräldramöte, både för 4-6 och ett för F-3. I år har vi börjat med att filma våra föräldramöten, för dem som inte haft möjlighet att närvara. Föräldramötet för 4-6 var den 27/8-18.

Föräldramöte Olympiaskolan F-3

Som vanligt börjar vi alltid höstterminen med ett gemensamt föräldramöte, både för 4-6 och ett för F-3. I år har vi börjat med att filma våra föräldramöten, för dem som inte haft möjlighet att närvara. Föräldramötet för F-3 var den 3/9-18.

Våra nya elever i förskoleklass har redan varit och hälsat på.

Det är underbart när våra nya elever kommer och hälsar på oss för första gången och det är svårt att avgöra om det är barnen eller vi som är mest nyfikna.

Det är naturligtvis även härligt med föräldramöte och att träffa alla nya vårdnadshavare till våra nya elever i förskoleklass.

Vi vet att det ibland kan vara svårt för er vårdnadshavare att komma loss och komma på våra föräldramöten. Vi har därför, på prov, spelat in föräldramötet och lägger det här på bloggen så att ni kan höra vad som sades, även om ni inte har samma möjlighet att ingå i dialog och ställa frågor.

Här kommer den inspelade versionen av föräldramötet från den 23 maj 2018.

Vem kan jag lita på, när jag är på nätet?

Om jag aldrig har träffat personen, hur vet jag då att personen är den som hen utger sig för att vara? Kan det vara så att någon utger sig för att vara mig? Kan det vara någon som säger sig veta något, som den faktiskt inte vet någonting om?

Ville Felvin som är Kävlinge kommuns MIK-strateg kom till Olympiaskolan för att hjälpa oss känna oss säkrare på nätet och lära oss lite hur vi kan göra för att identifiera vad som är sant och inte sant.

Ville drog igång redan på morgonen och hade en dialog med våra elever i årskurserna 4-6. Våra elever är klipska och de har redan många strategier för hur de ska surfa säkert, men de behöver ytterligare kunskaper för att veta hur de kan identifiera web-sidor eller vad som kan indikera att uppgifter vi läser på nätet är osanna.

Vad är en "trollfabrik" och vilket syfte har de personer som startar upp sådana? Vad gör en sanning och vad är skillnaden på fakta och åsikter.

När alla elever gått hem var det lärarnas tur att lära. Hur kan vi stötta våra elever till mer kritiskt tänkande? Vilka källor på nätet använder vi oss av. Hur många och vilka källor behövs för att säkerställa fakta för en sanning? Hur digital är jag? Vad är en algoritm och hur påverkar de vårat informationsflöde när vi söker på nätet?

Sist var det våra vårdnadshavares tur att få ta del av Villes visdom. De fick dels veta vad deras barn fått lära sig, men fick framförallt redskap för hur de kan samtala med sina barn kring nätet.

Vad tycker de är bra och vad är mindre bra? Varför tycker vi så? Jag måste säga att jag tycker att våra vårdnadshavare är väl insatta i vad som kan bli bekymmer på nätet och de hade redan många strategier för hur de samtalar med sina barn. Jag hade bara önskat att det varit fler som tagit sig tid, för det var mycket bra kunskap och goda tankar som Ville delade med sig av.

Länk till Villes presentation till vårdnadshavarna hittar ni här bredvid.

Pedagoger - VT2018 - MIK - Källkritik - Algoritmer - Spridning av information på nätet - Säkerhet

Näthat och kränkningar på nätet? Nej tack inte hos oss!!!

Maria från Friends pratar om vad som kan hända på nätet.

Att Olympiaskolan arbetar aktivt för likabehandling och en god värdegrund som vilar på våra demokratiska principer är inget nytt. Det är något som vi arbetar med varje dag, i varje möte med våra elever.

Det är dock en helt del som händer när eleverna inte är i skolan, men som påverkar deras skolgång. Jag tänker, framför allt, på allt det som händer på nätet. Detta är inte något som vi på skolan kan lösa helt själva, utan här behöver vi samarbeta. Olympiaskolan har aktivt sökt medel från Sparbanken Skåne som har ett samarbete med Friends för att utbilda barn, unga, deras föräldrar och personal inom skola, för att rusta oss bättre till att förebygga och hantera eventuella nätkränkningar.

Vi vet idag att ”filter” på datorer inte är en garanti för att barn inte blir utsatta på nätet. Det som skapar ett skydd för våra unga, är kunskap. Våra barn behöver kunskap och vi vuxna behöver kunskap om vad som händer och kan hända på nätet.

Det är viktigt att föräldrar/vårdnadshavare och skola arbetar tillsammans när det gäller kränkningar på nätet.

Vuxna har alltid ett ansvar att förebygga kränkningar mellan barn och unga. Oavsett om kränkningar sker på eller utanför nätet.

Om man inte hade möjlighet att närvara när Friends hade sin utbildning. Finns det möjlighet att komma när Ville Felvin pratar vidare om våra sociala medier och vad vi behöver för att möta våra barn och unga bättre. Man kan anmäla sig på följande länk:

https://goo.gl/forms/gZyeR8HLSBc4luDm1

Vi har storklass på Olympiaskolan. Vad menas med det?

Information om storklass får man alltid, som vårdnadshavare, innan man börjar på Olympiaskolan. Av tradition är det eleverna i årskurs 6, som på föräldramötet inför start i förskoleklassen, presenterar arbetssättet på skolan. Ytterligare information om vad det innebär får man naturligtvis även från pedagogerna i förskoleklassen. Men det blir ofta inte en realitet förrän barnen har kommit några veckor in i årskurs 1 och lärarna planerar för förändringar i klassen. Det är många gånger då som funderingarna hos vårdnadshavare kommer. Vad som menas med och hur organiseras ”storklass” på Olympiaskolan?

Olympiaskolan organiserar sina klasser enligt en ”storklass- modell”. Det innebär att alla elever i en årskurs står på en samlad klasslista och har klassrum bredvid varandra. Eleverna i årskursen har även samma schema. Storklassen delas in i två grupper med två olika klasslärare. Detta innebär att det nu finns ökade möjligheter för lärarna att samarbeta och samplanera undervisningen.

Nya gruppindelningar kan göras under pågående läsår och det är lärarna som tar beslut om frekvens om omfattning utifrån aktuell klass behov. Detta innebär att det kommer att bildas nya grupperingar bland barnen och att det kommer se olika ut i årskurserna. Vårdnadshavare informeras om förändringar via utvecklingssamtal, föräldramöten eller via klassernas veckobrev.

Under de år som skolan har arbetat med storklass-modellen har vi sett många fördelar och vinster med arbetssättet. Framför allt utnyttjas lärarnas kompetenser på bästa sätt, genom att läraren enbart planer sina huvudämnen t ex sv/so eller ma/no. Utifrån klassens behov kan själva undervisningen i de specifika ämnena genomföras av den lärare som har aktuellt ämnet som huvudämne alt att en lärare undervisar respektive klass. Grupperna anpassas utifrån elevernas behov inom olika ämnen, allt för att optimera samtliga elevers utveckling mot målen.

Dessutom kan lärarna arbeta i team, vilket innebär att bemanningen blir mindre sårbar vid eventuell personalfrånvaro. Arbetet utifrån modellen storklass ger eleverna ett större urval av kamrater och den konkurrens som ibland uppstår mellan klasser försvinner.

Har man fler funderingar om hur storklass fungerar i de olika årskurserna, så tala med klasslärarna.