נוכחות בצהרונים

אגף החינוך הרצליה

טפסים לדיווח נוכחות תלמידים בצהרונים בחופשת הפסח תשע"ט

עבור מנהלי מתחמים

עבור מדריכים בקבוצות